Funkisgården på Sandaker i bydel Sagene ble oppført i 1930. Borettslaget, som består av om lag 160 leiligheter har gått inn for å være mest mulig miljøvennlig, og har blant annet skiftet alle vinduer, koblet seg på fjernvarmeanlegg, og lagt inn nytt ventilasjonsanlegg for å unngå å bruke unødvendig mye energi.

Borettslaget har også utredet muligheten for å legge et solcellepanel på taket, for å supplere strømmen fra strømleverandørene.

Dette har imidlertid vist seg å være enklere sagt enn gjort.

Endret avgiftsreglene i 2017

I utgangspunktet var det slik at man kunne unngå elavgift på en rekke typer strømproduksjon, men ikke solcellepanel. Denne regelen ble endret i 2017, og i utgangspunktet slipper du nå å betale avgift på strøm fra solcellepaneler, såfremt du bruker denne strømmen selv.

Men i forskriften som gir detaljene for dette fritaket, er det lagt inn et forbehold:

Fritaket gjelder kun dersom «kraften som forbrukes går direkte via internt ledningsnett fra anlegget til forbrukerens bygning».

Dette betyr i praksis at man må legge opp ledninger fra solcellepanelet til hver enkelt av de 157 leilighetene i bygården, i stedet for å koble solcellepanelet til det allerede eksisterende strømnettet. Å bygge opp et nytt strømnett parallelt med det som allerede eksisterer er imidlertid ikke lov, forklarer styreleder i Funkisgården borettslag John Ravlo.

– Dermed får vi ikke fritak likevel. Det skyldes at den eneste fornuftige løsningen for oss, som har ett felles strømnett, å få all strømmen fra solcellepanelet samlet, og levere det til ett sikringsskap. Men forskriften fra departementet sier at man må ha én ledning til hver enkelt bruker – som i vårt tilfelle er det forbudt etter energiloven, forklarer han.

Ravlo har også skrevet om problemet i et leserinnlegg til Dagens Næringsliv. Han kan ikke forstå hvorfor dette forbeholdet er lagt inn.

– Selv om Stortinget har gitt oss fritak fra å betale elavgift, så sier forskriften fra Finansdepartementet at vi må bryte energiloven for å få nytte av fritaket.

Ikke lønnsomt

Om borettslaget hadde valgt å koble et solcellepanel til det eksisterende strømnettet, ville det ikke fått fritak fra avgiftene, som for øvrig ligger på 20 øre per kilowattime. Da ville det i så fall ikke vært lønnsomt å installere panelet.

– Vi er jo interessert i alle mulige løsninger. De som bor i gården er rimelig opptatt av lokal mat og den slags. Vi vil gjerne drive borettslaget så bra som mulig, men det er klart at det må la seg forsvare økonomisk. Hvis du da må betale 20 øre ekstra per kilowattime, så blir det jo fort dobbel pris på strømmen, sier Ravlo.

Han har også vært i kontakt med skatteetaten, som i utgangspunktet ikke trodde at det stemte med et slikt forbehold i forskriften, men som senere bekreftet at dette stemte.