– Veldig fornøyd.

Det sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken, til Avisa Oslo, som bekrefter at det er enighet om Oslopakke 3 etter forhandlinger mellom parter fra Oslo og Viken.

Enigheten kommer etter langdryge forhandlinger som opprinnelig var planlagt ferdigstilt i mars. Årsaken til at forhandlingene har tatt tid, er et nytt kostnadsanslag for Fornebubanen, som viser at prosjektet blir 4,5 milliarder dyrere enn tidligere antatt.

Avisa Oslo erfarer at bomtakstenes snittpris går opp fra 9,4 kroner til 13,1 kroner – om lag 40 prosent – som følge av enigheten. Dette skal kunne dekke Fornebubanen uten Majorstuen stasjon. Dermed legges Majorstuen stasjon på is.

Elbilene skal nå betale 50 prosent i bomringen, opp fra 40 prosent, etter det Avisa Oslo får opplyst. Det vil si at elbiler nå skal betale halvparten av det fossilbiler betaler i bomringen.

Majorstuen stasjon utgår

Samtidig finnes det ikke rom i budsjettene for å finansiere nye Majorstuen stasjon, som har blitt forhandlet om parallelt med Fornebubanen.

Det bekrefter flere kilder overfor Avisa Oslo.

Partene har diskutert hvordan banen og andre samferdselsprosjekter i Oslo og Viken skal finansieres. I går sa partene til Avisa Oslo at de var nær en enighet om bomtakster og andre måter å finansiere prosjektene.

Prosjektet ikke automatisk reddet

Viken fylkesråd og byrådet i Oslo skal klokka 11.30 ha en pressekonferanse. Der vil innholdet i pakka komme fram.

Avisa Oslo kjenner til at nytt signalanlegg på T-banen prioriteres i pakka. Det samme gjelder å dekke det store vedlikeholdsetterslepet T-banen har. Sykkelsatsningen skal også øke som følge av enigheten.

Selv om enigheten sikrer en mulig finansiering av Fornebubanen, er ikke prosjektet automatisk reddet.

Oslos bystyre og Vikens fylkesting må ta stilling til om banen anslått å koste 26,4 milliarder kroner skal gjennomføres - i og med at prosjektet har gått ut over sin kostnadsramme.

Avisa Oslo oppdaterer saken.


LES OGSÅ: