– Jeg er sjokkert, sier hun til Avisa Oslo fredag.

Bystyrerepresentanten ble provosert over klima- og miljøminister Sveinung Rotevatns (V) opptreden i programmet «Debatten» på NRK torsdag kveld. Han var klar på at Oslo og Bergen nok vil få fossilfrie soner, etter at regjeringen åpnet for dette i forrige uke.

Regjeringens klimaplan er ikke vedtatt i Stortinget ennå, men Lyngby vil være før var. Hun har spurt flere partier om de vil være med på å støtte forslaget. Lokallaget i Bergen har også engasjert seg der, siden byrådet i Bergen også er positive til utslippsfrie soner.

Det er advokat Thomas Klevenberg som kommer til å bistå med partiet. Han skal bruke helga til å sette seg inn i saken.

– Slik jeg vurderer det, er det fullt mulig at dette kan stride mot en rekke bestemmelser, som for eksempel krav til parkering for HC, diskriminering og retten til fri bevegelse. Men dette må vi komme tilbake til, sier Klevenberg til Avisa Oslo.

LES OGSÅ:

– Gidder ikke når det er vedtatt

– Hvorfor starter dere allerede nå, når det ikke er vedtatt?

– Man er nødt til å ta tak med en gang man ser at noe kan skje. Hvis ikke blir det bare slått ned, og det blir ikke diskusjoner eller debatt i det hele tatt. Partiene gidder ikke når det er vedtatt, sier Lyngby.

Det er paragraf syv i veitrafikkloven som ifølge klimaplanen gir hjemmel for å kunne innføre sonene:

«Kongen eller den han gir fullmakt kan forby bestemte grupper av kjøretøyer. Forbudet kan begrenses til å gjelde på eller utenfor visse veger og innenfor et bestemt tidsrom. Det kan på samme måte gjelde bestemte trafikantgrupper.

Det kan treffes midlertidig vedtak om forbud mot all trafikk eller om annen regulering av trafikk på veg dersom forhold på vegen eller i dens omgivelser, arbeid på vegen eller vegens tilstand tilsier det. Slikt vedtak treffes for riksveg og fylkesveg av Statens vegvesen og for kommunal veg av kommunen».

Lyngby skjønner ikke at denne paragrafen kan brukes som hjemmel for å innføre forbudssoner.

– Paragraf syv omhandler ikke miljø eller klima, sier hun.

Forbudssoner for fossildrevne kjøretøy

  • Byrådet ønsker soner i Oslo hvor det skal være forbudt å kjøre fossildrevne kjøretøy. Sonen omfatter mesteparten av sentrum innenfor Ring 1.
  • I forrige uke åpnet klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn for at byer kan innføre slike soner, da han la fram Regjeringens klimaplan.
  • Planen må vedtas i Stortinget. Dato for behandling er ikke fastsatt ennå.
  • Byrådet startet uredningen av sonene allerede i fjor. Målet er at den første sonen skal være på plass i 2023, har miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) fortalt til Avisa Oslo.

– Diskriminering

Hun vil ha en vurdering av hvordan de fossilfrie sonene står seg mot kommunelovens paragraf 59, som omhandler diskriminering.

– Dette er diskriminering av dem som eier fossilbiler og bor i de områdene hvor det kan bli innført forbudssoner. La oss si de velger et kvartal: Lufta står ikke stille. Utslippene blåser over til der hvor det er fossilfritt, sier Lyngby.

Lan Marie Berg har påpekt at det vil være regler for unntak fra forbudssonene. Disse er ikke presentert ennå.

– Jeg er sjokkert, det må jeg bare si. Nå er det bare pisk, og ikke gulrot. Nå får de så stor motstand, for folk er skikkelig sinte. Jeg får så mange meldinger på telefonen at du ikke vil tro det. Det er omvendt miljøpolitikk, og de får folk imot seg i stedet for folk med seg, sier Lyngby.

Partiet vil be om lovlighetskontroll når bystyret eventuelt har gjort sitt vedtak.

– Vi kommer uansett til å forfølge Oslo kommune, og legger inn en klage, sier Lyngby.

I tillegg sier hun til AO at de kommer til å be byrådet om en konsekvensanalyse.