Saken oppdateres.

I Oslo steg boligprisene 2,8 prosent, ifølge Eiendom Norge. På landsbasis steg prisene med tre prosent.

Det utgjorde en gjennomsnittspris på over seks millioner kroner for alle boligsalg i januar. Dette er lagt over gjennomsnittet enn i andre byer, som Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø, som ligger rundt fire millioner kroner. I Oslo ligger gjennomsnittsprisen per kvadratmeter på 88 000 kroner. I Norge ligger snittet på 52 000 kroner.

Det er vanlig at boligprisene stiger i januar, selv om den gjerne er litt svakere i Oslo enn i landet for øvrig. Dette kalles januareffekten. Samtidig var prisstigningen mye sterkere enn forventet, ifølge administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– Vi regnet med en prisvekst i Oslo, men vi trodde den kom til å bli halvparten av det den ble. Vi forventet at den skulle bli rundt 1,5 prosent.

Lauridsen i Eiendom Norge tror det er to faktorer som har hatt stor innvirkning på prisveksten.

Det første er endringer i utlånsforskriften, som opprinnelig gjorde det vanskelig å låne for folk med "normal" inntekt. Fra og med 1. januar i år, ble det derimot lettere for folk med inntekt under 600 000 kroner å få lån. Dette tror Lauridsen har vært med på å gi en ekstra stimulans.

Den andre årsaken skyldes trolig at det var flere boliger som kom for salg enn det som ble solgt høsten 2022. Nå har dette imidlertid stabilisert og normalisert seg igjen.

Venter nedgang i løpet av våren

Samtidig som at boligprisene hadde steget dobbelt så mye som det Eiendom Norge forventet, er det ikke sikkert at dette vil vare utover våren.

– Våre økonomer tror at noe høyere rente framover og økte levekostnader likevel kan føre til en svak nedgang i boligprisene i løpet av våren, sier Randi Marjamaa, leder for privatmarked i Nordea.

Fordi det nå er lettere for bankene å gi kunder det boliglånet de trenger, takket være endringer i utlånsforskriften, opplever Nordea svært stor pågang av folk som ønsker finansieringsbevis. De ser at flere kunder nå gjennomfører kjøp, etter å ha planlagt dette i lenger tid, uten å nå opp i budrunder.

– Endringen av utlånsforskriften har også gjort det enklere å investere i sekundærbolig, og vi opplever økt pågang for finansiering av boligkjøp for utleie, legger Marjamaa til.

Samtidig som at flere nå tar seg råd til å kjøpe bolig, merker Nordea at svært mange har et betydelig strammere budsjett:

– Vi har hatt en kraftig økning i søknader om avdragsfrihet: Sammenliknet med nivået våren 2022, doblet antall søknader seg gjennom høsten - og vi ser at trenden fortsetter i 2023.

Overraskende høye tall for OBOS

Januareffekten var også synlig i OBOS-tallene som kom 1. februar.

I Oslo steg prisene hele sju prosent i januar for brukte OBOS-leiligheter. Dette var mer enn forventet, ifølge sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

– Prisene pleier å stige i januar, men dette var mer enn vanlig, og må ses i lys av at OBOS-prisene falt over fire prosent i Oslo i desember, sa Monsvold da tallene ble offentliggjort 1. februar. Sjeføkonomen mente mange valgte å utsette leilighetsskjøpet til over nyttår, og at prisene derfor tok seg kraftig opp fra en laber desember.

Samtidig viste tallene høyere forkjøpstall og lavere omsetningstid, noe OBOS mente tyder på et noe piggere boligmarked i starten av året. Dette i motsetning til dystre spådommer fra OBOS-sjefen i desember:

– Vi må planlegge for at neste år blir et krevende år, med synkende boligpriser og et vanskelig nyboligmarked. 2023 blir mørkt, sa Daniel Siraj til Avisa Oslo i starten av desember.

– Kjøperne ser lyset i enden av tunnelen

Også Norges Eiendomsmeglerforbund tror at noe er i ferd med å skje med boligmarkedet i Oslo.

– Frykten er ute av bruktboligmarkedet. Kjøperne ser lyset i enden av tunnelen, og er på vei ut av mørket som preget høsten, sa adm.direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving til Avisa Oslo i slutten av januar.

Spådommen gikk opprinnelig ut på at boligmarkedet ville oppleve lavere prisvekst i januar. Da Avisa Oslo snakket med Geving tidligere denne uka, hadde han derimot en følelse av at prisstatistikken ville likne en normal januar med god fart.