– Kjempebra.

Det sier Høyres James Stove Lorentzen til Avisa Oslo. Lederen for byutviklingsutvalget uttaler seg om et forslag til ny Oslo Ap-politikk, som i praksis ville fjernet leilighetsnormens krav om minstestørrelse på 35 kvadratmeter.

«Leilighetsnormen endres i en periode så det kan bygges flere leiligheter i indre by slik at antall leiligheter totalt økes», heter det konkret.

Høyre har lenge vært for å skrote hele normen. Derfor er Lorentzen glad for at byrådsleder Raymond Johansen er blant dem som vil at bystyrets nest største parti skal endre retning.

– Vi vil skrote leilighetsnormen. Når Raymond Johansen foreslår at Arbeiderpartiet vedtar det samme i sitt program, har vi en mulighet til å bygge flere boliger og treffe folks behov bedre, sier Lorentzen, som betegner normen som «en tvangstrøye».

– Å skrote leilighetsnormen betyr ikke at det er fritt fram til å bare bygge små boliger. Det blir opp til bystyret å bestemme i hvert enkelttilfelle, og se på om området trenger mindre leiligheter eller rekkehus og store boliger, sier James Stove Lorentzen.

Peker på Rødtvet

Dagens leilighetsnorm ble vedtatt i 2013. Den gjelder for sentrumsbydelene Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen.

Men også den veiledende planen for offentlige rom på Rødtvet legger lignende føringer.

Også her legges det opp til ingen leiligheter under 35 kvadratmeter, mens minst 45 prosent av leilighetene skal være på over 80 kvadrat. Halvparten av den sistnevnte kategorien skal igjen være større enn 95 kvadratmeter.

– Hvorfor i all verden skal vi kunne bygge så mange store boliger, som folk ikke har råd til å kjøpe, spurte Silje Strøm, by- og områdeutvikler i eiendomsutvikleren Fagerstad, nylig i et Oslodebatten-leserinnlegg.

Høyres James Stove Lorentzen håper at Oslo Ap-fløyen som vil myke opp leilighetsnormen også vil gripe inn på Rødtvet.

– Vi ser på sykepleierindeksen at en vanlig inntekt ikke er nok for å kjøpe seg den typer leiligheter som det legges opp til på Rødtvet. Skal vi få boligpriser presset ned til under 3 millioner må vi bygge mindre og med alternative løsninger, som bruk av fellesområder med mer. Prosjektet er rett ved T-banestasjonen. Det er et ideelt sted for mindre leiligheter sammen med andre boligtyper, sier Lorentzen til Avisa Oslo.

- Vil være et signal til byrådet

Frps gruppeleder Camilla Wilhelmsen foreslo å oppheve leilighetsnormen for snaut to år siden.

– Vi fikk bare støtte fra Folkets Parti og forslaget falt, sier Wilhelmsen, som nå er spent på hva Ap kommer fram til i helga.

– Hvis de bestemmer seg for å avvikle normen i sentrum, vil det være et signal til byrådet om at de må endre takt, understreker Frp-politikeren.

Helt uavhengig av Oslo Aps vedtak, er imidlertid Wilhelmsen usikker på hvor store endringer som kommer. Frp-gruppelederen har gått gjennom samtlige reguleringsplaner vedtatt de siste tre årene. Fellestrekket for alle disse er, ifølge Wilhelmsen, er bruk av minstekravet på 35 kvadrat.

– Resultatet er at det ikke bygges for folk med sykepleierlønn eller mindre, mener Camilla Wilhelmsen.

SV skeptisk

SV har samarbeidet med Ap i byråd i snart åtte år. Gruppeleder Ola Wolff Elvevold er ikke overbevist om at det er lurt å endre på leilighetsnormen.

– Vi har i en del år lykkes i å øke antall barnefamilier i indre by. Det er veldig bra. Det gir en bedre by både for dem og de andre som bor i indre by, og leilighetsnormen har bidratt til den positive utviklingen, sier Elvevold.

– Om vi legger opp til flere mindre leiligheter, får vi fort mer ustabile bomiljøer og utskiftning, og mindre av den heldige tendensen, fortsetter han.

Flere boligutviklere er positive til å endre på normen. Det overrasker ikke Elvevold, som imidlertid ikke tror at en større andel små leiligheter i sentrum er noen løsning på Oslos boligkrise.

– Det vil gi noen flere enheter, men de store volumene får vi til ved å få til større utbygginger i eksempelvis Groruddalen og Skøyen, sier Ola Wolff Elvevold til Avisa Oslo.

Vil bygge smått på vestkanten

Også Venstres byutviklingspolitiker Haakon Riekeles er skeptisk til Aps mulige nye politikk.

– Forslaget legger ikke opp til geografisk differensiering, sier Venstre-politikeren, som tar til orde for å bygge flere små leiligheter på Oslo vest og deler av byen med få levekårsutfordringer.

– De går fra pest til kolera. Dagens Ap-politikk åpner ikke for små leiligheter i byen som helhet. Nå vurderer de frislipp i de delene av byen der det ikke bør bygges smått, sier Riekeles.