Det opplyser Oslo-politikeren Bøhler i en uttalelse til Avisa Oslo.

− Det er skuffende, men dessverre ikke overraskende, at regjeringen ved kulturministeren er så passive til hvor en statlig institusjon med over 2 000 arbeidsplasser skal ligge. Igjen blir Groruddalen sviktet, mener Bøhler.

Slik Sp-politikeren ser det, ville det å legge NRK til tomtene rundt Grorud stasjon ikke bare gitt rikskringkasteren en sentral beliggenhet. Det ville også vært med på å utjevne forskjeller.

– Det vil være et langt sterkere samfunnsbidrag enn tomten NRK-styret ønsker. Vi som folkevalgte må bruke de verktøyene vi har for å skape en positiv samfunnsutvikling, sier Senterpartiets stortingsrepresentant og førstekandidat til høstens valg.

Målingene viser at partiet Bøhler representerer fort kan havne i regjering. Eksempelvis hadde Sp over 18 prosent på en nylig måling i VG. Med et slikt valgresultat har Sp svært gode kort på hånden i en eventuell regjeringsforhandling.

− Senterpartiet går til valg på å legge NRK til området ved Grorud stasjon. Trygve har sagt han vil prioritere dette i eventuelle regjeringsforhandlinger. Det blir ikke tatt et spadetak på lenge ennå, så vedtaket er fullt mulig å omgjøre, understreker Bøhler i uttalelsen Avisa Oslo har mottatt.

Videre argumenterer han for lokasjonen Bøhler selv mener ville vært den beste.

− Grorud stasjon ligger på grensen mellom Grorud og Alna bydel, og rett ved Stovner bydel. Innbyggerne i disse bydelene, samt Søndre Nordstrand, har lavere inntekt, lavere utdanning, færre sysselsatte og færre som fullfører videregående skole enn de andre bydelene i Oslo. En plassering av NRK her vil bidra til å endre flyttemønstre, skape ny status og attraktivitet, og bety mye for at vi skal lykkes med integreringen. Dette er hensyn NRK-styret ikke tar, men som vi som folkevalgte må ta ved en slik historisk beslutning som plasseringen av NRK er, sier Bøhler.