1. februar var lagerbeholdningen i blodbanken i Oslo kritisk lav. Faktisk så lav at seksjonsleder Lise Sofie H. Nissen-Meyer, aldri har sett så lave tall.

De har en ønsket beholdning på 1.500 enheter, og en tiltaksgrense på 1.200 enheter. Men i starten av denne måneden var beholdningen nede på 1.091.

– Jeg kan ikke huske at det har vært så lavt på de sju årene jeg har vært her. Når beholdningen går under tiltaksgrensen, og også ned mot kun 1.000 enheter, da begynner jeg å få litt vondt i magen. Og særlig nå i korona, når mange blodgivere avlyser timer fordi de har blitt syke, så blir man litt stressa, sier Nissen-Meyer.

I etterkant har lageret derimot tatt seg noe opp, og 11. februar har blodbanken 1.280 enheter inne. Det er over tiltaksgrensen, men Nissen-Meyer ønsker likevel at flere av de som allerede gir blod, møter opp.

– Vi kan gå helga trygt i møte. Men det vil nok se annerledes ut på mandag, for erfaringsmessig kan det gå mye blod i helga. Så oppfordringen vår er at folk som allerede er registrerte blodgivere kommer og gir blod, så sant de er friske, sier hun.


1.500 venter på å bli givere

– Så dere ønsker ikke at nye blodgivere skal melde seg?

– Jo, de må gjerne gjøre det, og vi tar imot nye folk hele tiden. Og ofte er det sånn at når media skriver at det er lite blod i blodbanken, så melder mange nye givere seg. Det er veldig fint, men på grunn av veldig stort sykefravær som følge av korona, så har vi færre folk på jobb. Det betyr at det er de samme ansatte som skal ta imot nye, som også må tappe blod. Og fordi det har vært lite på lager, så må vi prioritere å fylle opp lageret, sier Nissen-Meyer.

– Har korona vært en ekstra utfordring for dere?

– Ja, i den forstand at før korona var vi a-jour med å ta imot nye givere. Per nå har vi 1.500 nye blodgivere som venter på å bli kontaktet. Men på grunn av sykdom og karanteneregler så har vi måttet nedprioritere den biten, sier hun og legger raskt til:

– Når det er sagt så har pandemien ført til at mange av våre blodgiverne har vært på hjemmekontor og dermed har vært glade for å gi blod. Det er først nå med omikron-varianten at vi har fått problemer.

Må alltid ha en beredskap

Daglig tas det ut mellom 100 og 150 enheter med røde blodceller fra blodbanken i Oslo. Hver enhet inneholder rundt 250 ml ferdig behandlet og konsentrert blod.

– Det kan gå mye i helgene hvis det er en del ulykker og akutt kirurgi. Vi må alltid ha en beredskap, sånn at det aldri går tomt. Men så er det bare 10-15 prosent av beholdningen vår som går til akutte hendelser. Resten er til planlagte virksomhet og operasjoner, sier Nissen-Meyer.

– Hva skjer hvis beholdningen blir kritisk lav igjen?

– Til syvende og sist må vi melde til sykehuset om at de må redusere aktivitetene. Vi er ikke der ennå, men blir den veldig lav så kan det skje.

– Er det en type blod dere ønsker der mer enn annet?

– Nei, vi ønsker alle typer. Men 0- kan gis til alle, og hvis vi ser at det er lite blod av den typen inne, så sender vi ut en beskjed til de giverne som har denne blodtypen om at vi ønsker at de kommer.

Givere som er nærkontakter med Covid 19-smittede kan avgi blod, så lenge de er symptomfrie og har negativ hjemmetest. Og givere som har vært smittet kan gi blod etter å ha vært en uke i isolasjon.

– Man kan jo være smittet selv om man tester negativt. Hvor farlig er det for blodgivningen?

– Det er ingenting som tyder på at korona har blitt overført ved blod. Så selv om man skulle fått blod fra en med korona, så utgjør ikke det noen fare for pasientene da koronaviruset finnes i blodet hos givere som ikke har symptomer.

Kriterier for å gi blod

  • For å registrere seg som blodgiver må man være mellom 18 - 65 år, ha norsk personnummer og beherske norsk både skriftlig og muntlig. Man må svare på spørsmål knyttet til egen helse.
  • Man må veie over 50 kilo.
  • Dersom man har kronisk sykdom, har hattalvorlig sykdom eller bruker medisiner kan det kan ha konsekvens for om man kan være blodgiver.
  • Har man oppholdt seg i Afrika sør for Sahara i mer enn fem år til sammen kan man ikke være blodgiver.
  • Ved opphold i Storbritannia i mer enn ett år til sammen i perioden 1980-1996 kan man ikke være blodgiver, ei heller om man har mottatt blodoverføring i Storbritannia fra og med 1980.
  • Ny eller tilfeldig seksualpartner fører til seks måneders karantene. Menn som har hatt seksuell kontakt med annen mann gir ett års karantene.
  • Bruk av narkotiske stoffer gir ett års karantene. Har man noen gang injisert narkotika med sprøyter kan man ikke være blodgiver.
  • Personer som har solgt seksuelle tjenester kan ikke gi blod, minimum ett års karantene etter siste seksuelle kontakt.
  • Dersom man har piercing i slimhinner kan man ikke være blodgiver, om piercingen fjernes kan man gi blod etter en måned.

Les mer om blodgivning på blodbanken-oslo.no

Tilbyr alle blodgivere test av antistoffer mot koronavirus

Ullevål sykehus klare til å ta imot gravide over 35 år til tidlig ultralyd

Derfor unngår noen å bli koronasmittet: – Flere mulig forklaringer