De aller første flyktningene fra Ukraina til Oslo kom hit til Scandic-hotellet på Helsfyr.

Siden 6. mars har hotellets gjester gått fra å være turister og pendlere, til mennesker på flukt fra den europeiske krigen.

Nå får Avisa Oslo være med inn, for første gang.

Fra hotell til flyktningemottak

Idet vi kommer inn dørene, myldrer det av mennesker. Veggene er fylt med informasjon på ukrainsk. Avisa Oslos journalist klarer å tyde navnet «Ruter». For hvordan skal man vite hvordan bussen fungerer i Oslo?

Her kommer barn, mødre og eldre som i redsel for egen sikkerhet har forlatt alt de kjenner: Hjem, barnehage, jobb, venner, og familie. Når og om de en gang får dra tilbake, vil krigen trolig ha satt så sterke spor at bare rester er igjen.

Med inn på hotellet er helsebyråd Robert Steen sammen med andre helsepolitikere. Avisa Oslo og et annet mediehus får følge dem gjennom hotellets korridorer og rom, som nærmest er ugjenkjennelig fra det de en gang var.

Nå er det «lekerom», «klesrom», og legevakt som gjelder.

Stine Eugenie Hansen er leder for det de har valgt å kalle «Team Ukraina Helse» – helsepersonellet på Scandic Helsfyr.

Til sammen er de rundt 30 personer som går i to skift, sju dager i uka.

Steen blir imponert.

– Det er en legevakt på størrelse med en ganske stor, norsk kommune, sier han til Avisa Oslo.

Et godt helsetilbud er noe flyktningene trenger – selv om de ikke oppsøker det selv.

– Dette er et rom som vi bruker til informasjonsmøter.

Stine Eugenie Hansen står foran det som ser ut som et alminnelig konferanserom. Men det som foregår her, omtaler hun som «kjempeviktig».

– Det er her vi kommer i kontakt med flyktningene. De oppsøker ikke helsetjenesten, men her blir de informert om hva vi kan tilby dem, og at de er velkomne til å ta kontakt.

De forteller dem også om krisereaksjoner – om hva som er normalt i det unormale.

– Mødre er bekymret for barna sine. De kan i et øyeblikk leke som vanlig, mens de i et annet får en reaksjon på det de har vært igjennom, forteller Hansen.

Katia Yvonne Monclair, er teamets ansvarlige lege. Hun forteller at de endret ordlyden i et kartleggingsskjema som alle får ved ankomst.

– I stedet for å spørre om de har psykiske helseplager, spør vi dem om de har følelser av panikk, for eksempel.

Det er det mange som svarer ja på.

Fra krig til fred

Flyktningene får ikke bo på hotellet lenge. I underkant av en uke er det normale, mens noen blir så lenge som tre uker, opplyser Hansen.

Neste destinasjon er ankomstsenteret på Råde for registrering, før de blir plassert på flyktningemottak – i påvente av å bli bosatt i en av landets kommuner.

Inne på lekerommet sitter to små gutter på gulvet. De har hver sin lekebil, som de krasjer inn i hverandre med.

En annen spiller fotballspill.

Journalister får beskjed om å ikke ta bilder av flyktningene, for å skåne dem i en sårbar situasjon.

På veggene henger det tegninger på rekke og rad, blant annet med teksten «Stop war», og «I love Norway».

Sterke inntrykk

Noen av flyktningene kommer med ubehandlede beinbrudd. Én hadde skuddskader.

Den neste flyktningestrømmen har trolig større skader, både fysisk og psykisk.

Det er tøffe inntrykk som må bearbeides, også for personellet som jobber her.

– Det å møte barn som er blitt flyktninger er det som gjør sterkest inntrykk, forteller en sykepleier på teamet.

Hansen forteller at bedriftssykepleier skal bistå helseteamet framover.

– Fram til nå har vi luftet for hverandre på de daglige morgenmøtene, forteller hun.

Det er mye som kan behandles på den improviserte legevakten på Scandic Helsfyr.

Grunnet vaksineskepsis blant ukrainere og østeuropeere generelt er det langt fra alle flyktninger som er vaksinert mot koronaviruset. Derfor tilbyr helseteamet også vaksinetaking på stedet.

– Det er flere som har valgt å ta vaksinen her, sier Hansen.

Krisearbeid

Stine Eugenie Hansen har selv vært tett på koronapandemien i Oslo, som leder av koronatelefonen i to år. Nå tok arbeidslivet henne videre til den neste, store krisen. Krigen i Ukraina.

– Jeg får bruk for mye av det samme, og tar i bruk de erfaringene jeg gjorde meg under koronapandemien til denne jobben.

Hun forteller at deres største utfordring er å være i både oppstartsfase og drift – samtidig.

– Det å gi helsehjelp er noe vi kan. Men å bygge noe helt nytt, med nytt team, i nye lokaler, samtidig som vi skal drive denne helsehjelpen kontinuerlig, det er utfordrende.

– Føler du at dere strekker til?

– Vi er trygge på at vi klarer å gi de helsetjenestene de skal ha i den fasen de er i nå.

Hansen forteller at hun er glad for at de har flere tolker på huset, som aktivt hjelper dem å kommunisere med flyktningene.

Å ha noen som snakker deres språk, kan gi en følelse av trygghet. Og trygghet er mangelvare; for menneskene på Scandic Helsfyr, er framtiden uviss. Hvor går veien videre?

– Det er en usikker situasjon, og det flest viser bekymring for er at de ikke vet hva som skjer. De trenger informasjon og trygghet.

– Vi har plass til mange flere

– Det gir sterke inntrykk når man møter menneskene, forteller helsebyråd Robert Steen til Avisa Oslo.

Dette er første gangen han er på innsiden av flyktningemottaket på Helsfyr.

Han oser over av stolthet etter møtet med «Team Ukraina Helse».

– Etter å ha stått i en pandemi i to år, så bretter de opp ermene og går løs på neste utfordring. Det er imponerende å se hvilket helsepersonell vi har her i Oslo, forteller han.

Hvordan synes du at Oslo kommune har håndtert den første flyktningstrømmen fra Ukraina?

– Jeg synes vi har vært flinke til å bygge på erfaringer fra pandemien, også opplever jeg at vi er godt forberedt.

Stoltheten glir fort over i alvor.

– Jeg tror dessverre vi bare har sett starten, og flyktningene som kommer utover nå kommer til å være enda mer preget av krigen. De har levd i krig over tid, sett sine hjem bli ødelagt, og sine nære bli drept. Jeg tror utfordringene bare blir større og større, sier han og legger til:

– Men jeg opplever at vi har klart å forberede oss veldig godt, vi er godt rustet til å ta vare på de som kommer til oss.

– Oslo skal ta bosette 2000 flyktninger. Hva tenker du om at dette tallet kan øke?

– Vi har plass til mange flere. Jeg er innstilt på at tallet kommer til å bli mangedoblet, og det skal vi klare.

– Hva er din viktigste jobb nå?

– Å passe på at systemet faktisk fungerer, at de har de ressursene de trenger for å få gjort jobben sin, og å ta vare på organisasjonene og de som jobber der.

Scandic Helsfyr kommer ikke til å bli tilbakestilt til et vanlig hotell med det første. De har avtale med UDI fram til august.

Men hvor lenge den ukrainske flyktningkrisen til Oslo kommer til å vare, er det ingen som vet.

Les også

Der nabohuset til familien sto er det nå et krater: – Etter bombene er jeg ikke redd for noen ting lenger