Da de fire unge mennene skulle sluses inn i varetektsavdelingen i Oslo fengsel på ettermiddagen 7. september, gikk det galt.

For tre av dem endte det i tiltale for grov kroppskrenkelse etter at de skal ha slått og sparket fjerdemann. I slutten av november måtte de svare for anklagene i Oslo tingrett.

Her erkjente de å ha utøvd vold mot fornærmede, men de nektet straffskyld for tiltalen på grov kroppskrenkelse.

Tiltalt: Tidligere konflikt

Om bakgrunnen for hendelsen, fremkommer det i dommen at samtlige involverte var på vei tilbake til fengselet fra Oslo tingrett, der de var tiltalt i to separate straffesaker – den ene en grov voldssak fra Tøyen.

Av praktiske årsaker ble plassert i samme cellebil. Ifølge arrestforvarerne som kjørte dem, skal turen ha gått rolig for seg – før mennene barket sammen i slusen i Oslo fengsel.

I retten forklarte den ene tiltalte at han kjente fornærmede fra tidligere, og at det har vært konflikt mellom vennene deres. De skal ha sagt ufine ting til hverandre på vei fra tinghuset til fengselet, der det til slutt eskalerte.

Fornærmede har på sin side avvist at han kjente tiltalte fra tidligere, men utover det har han ikke ønsket å forklare seg om saken i nevneverdig grad, fremkommer det i dommen.

Tidligere dømt for vold

Tingretten konkluderer med at voldsutøvelsen ble utført av de tre tiltalte i fellesskap, men de mener samtidig at påtalemyndigheten ikke har ført tilstrekkelig bevis for at kroppskrenkelsen kvalifiserer til grov.

Til spørsmålet om straffskyld, finner de ingen grunn til å skille mellom de tre tiltalte. Selv om den ene av dem riktignok startet voldsutøvelsen mot fornærmede, var også de andre aktive og «gikk klart inn for å delta».

Retten viser også til at de tidligere er dømt for vold – senest i den såkalte Tøyen-saken, selv om den dommen riktignok ikke er rettskraftig.

«Etter rettens syn viser de tiltaltes historikk at de gjentatte ganger utøver vold. Selv da de tre var tiltalt i en straffesak sammen, utøvde de på nytt vold sammen og domfelles nå for det», står det i dommen.

Tingretten kommer derfor til at 75 dagers fengsel er passende straff for samtlige av dem.