Gruppen på rundt 30 personer markerte sin misnøye ved Slottet onsdag kveld. De hadde gravlys og tente opp fakler, men fikk beskjed av gardistene om at de ikke fikk lov til å demonstrere der. Kort tid senere kom politiet.

Da ble de bortvist fra stedet og beveget seg heller til Stortinget for å ule fra seg om misnøyen med den omstridte ulvejakta.

– Vi har ikke søkt om lov, men hadde behov for å komme hit etter turen i skogen i går, forteller leder i Naturvernforbundet i Groruddalen, Helge Braathen til Avisa Oslo mens han deltar i demonstrasjonen.

Han var blant naturvernerne som dro ut i skogen for å hindre det som skulle være siste dag av lisensjakta – 15. februar – etter dommen fra Borgarting lagmannsrett fredag i forrige uke.

Braathen gjengir, som på tirsdag, at de fremmøtte fra Oslo skal ha blitt sperret av jegere, men at de selv skal ha gjort seg tydelige med vester for å unngå at situasjonen eskalerte med jegerne.

– Vi bare ventet på politiet fint og rolig og fikk beskjed om å dra. Ingen god grunn for det, men av preventive grunner ville de at vi skulle dra, da fjernet vi oss med en gang.

Han vurderer at aksjonen var positiv i og med at det på slutten av gårsdagen var skutt totalt 11 av kvoten på 28 ulver.

Braathen påpeker at de fulgte politiets pålegg i Oslo på onsdag. Markeringen foran Stortinget fikk de holde gående til faklene brant ut og de avsluttet på stedet.

Forlenger ulvejakta

Men onsdag kom nyheten om at regjeringen går inn for å forlenge lisensfellingsperioden til 1. mars.

– Vi ber Statens naturoppsyn om raskest mulig å sette i gang med ekstraordinære uttak av ulv på norsk side i grenserevirene Bograngen og Rømskog, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Departementet mener dette er den beste løsningen slik at uttakene av ulv kan fortsette uten unødig opphold.

Lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen skulle opprinnelig ha vart fra 1. januar til og med tirsdag 15. februar, men 30. desember i fjor stoppet Oslo tingrett jakta midlertidig. En måned senere stadfestet tingretten stansen i en ny kjennelse da de kjente vedtaket om felling av inntil 25 ulver innenfor ulvesonen ugyldig.

Staten anket imidlertid kjennelsen til lagmannsretten, og fredag i forrige uke ga Borgarting staten medhold. Dermed hadde fellingslagene i utgangspunktet kun fem dager på seg på å få felt ulvene.

Vil skyte resten av kvoten

I utgangspunktet er fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen mellom 1. januar og 15. februar. En utvidelse av denne er dermed i utgangspunktet i strid med rovviltforskriften.

15. februar har vært satt som sluttdato fordi dette regnes som datoen da paringstiden for ulv starter. I beslutningen skriver Klima- og miljødepartementet at dette ikke veier tungt nok.

«De argumenter som lå bak lisensfellingsvedtaket av 22. desember 2021, veier etter departementets vurdering tyngre enn de dyreetiske forholdene og risikoen for feilfelling. Departementet ønsker derfor å få gjennomført uttak i ulvesonen i tråd med vedtaket».

Det er allerede – med unntak av én ulv – tatt ut full kvote i Hornmoen og Slettåsreviret. Det er også ønskelig å fylle hele eller deler av lisensfellingskvoten for Rømskogreviret og Bograngenreviret. Det er årsaken til at Klima- og miljødepartementet nå gir Statens naturoppsyn i oppdrag å gjennomføre det resterende uttaket.

– Sjokkerende og uforståelig

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond reagerer sterkt på at ulvejakten forlenges.

– Ulvejakta har alltid stanset 15. februar av hensyn til ulvenes paringstid, som er en spesielt sårbar periode for ulvene. Det er sjokkerende og helt uforståelig at regjeringen nå setter viktige dyrevelferdshensyn til side og velger å åpne for ekstraordinært uttak av ulv de neste to ukene bare for å slå politisk mynt på å ta ut hele kvoten, sier hun.

WWF var en av organisasjonene som sto bak søksmålet mot staten for å få stoppet ulvejakten.