– Det er mye som tyder på det. Vi er i veldig god dialog med byrådsavdelingene og har gitt innspill på hva som bør bli gjort ved en eventuell nedstengning, men vi vet ingenting konkret, svarer leder for Elevorganisasjonen (EO) i Oslo, Hana Mulalic.

Hun forteller at de ble bedt om å gi konkrete innspill før helgen og gjennom helgen om mulig nedstenging av skolene. Det gjør at hun tror det går mot nedstengning og at elevene må hjemmeundervisning.

Ønsker ikke nedstenging

– Vi har ikke lyst til å gå til full nedstengning på grunn av alle konsekvensene som kan oppstå. Det som er viktig hvis de først stenger ned, er at når de åpner igjen må de være klare på at de kan holde åpent en god stund og at det er langsiktig, fortsetter EO-lederen.

Forutsigbarhet er et nøkkelord for Mulalic og elevene.

– Elevene er nødt til å ha noen form for forutsigbarhet og at man ikke går fram og tilbake mellom fysisk oppmøte og å være hjemme annenhver uke. Det må være en mer langsiktig plan. Hvis ikke, blir hverdagen veldig preget av stress. Det kan få konsekvenser ved at den kollektive mentale helsen går ned.

– Veldig tøft

Elevrådsleder ved Elvebakken videregående skole, Mikal Litland Eckblad (17), sier at situasjonen tærer på mange nå.

– Jeg synes det er ganske tøft. Det tror jeg mange kan være enige i. Særlig i det siste så har jeg begynt å føle meg ganske ensom, forteller Eckblad.

Han mener elever på videregående i skole ofte havner i en slags mellomgruppe når man snakker om konsekvensene tiltakene får.

– Vi som er på videregående er verken barn eller voksne. Det er veldig mye fokus på at de yngste skal bli skjermet og at studenter ikke har det bra, men faktum er at elever i Oslo-skolen møter andre mennesker kanskje to eller tre ganger i uka. Jeg, og veldig mange andre, kjenner at det tærer veldig på, forteller han.

Han får støtte av Salam Abdulrzak (17), som går i andre klasse på Stovner videregående. Forrige uke var hun en av de første avga spyttprøve-test og ble en del av massetestingsprogrammet som rulles ut i Oslo.

– De nye testene ga oss håp om at det kanskje blir litt mer normale hverdager. Det har vært ustabile uker, og kaos i hodet. Jeg tror de fleste synes det er kjipt om skolene stenger nå, sier hun.

Abdulrzak forteller at både elever og lærere opplever situasjonen som forvirrende.

– Kanskje er det bedre å stenge ned i en måned enn at det skal være av og på hele tida, sier hun.


Kritisk til smitteveilederen

Eckblad håper smitteveilederen videregåendeelevene må forholde seg til kan tilpasses bedre til deres hverdag.

– Veilederen som vi har i skolen nå tar utgangspunkt i at man skal ha så få nærkontakter som mulig. Men den har ikke tatt høyde for at man på videregående har opptil seks forskjellige klasser. Det er noe som man er nødt til å se på. Smitteveilederen er rett og slett ikke tilpasset videregående skoler. Hadde den vært bedre tilpasset hadde vi hatt større mulighet til å hindre smitte på skolen og holde de åpne, sier Eckblad.

Han forteller at selv om han ikke har lyst til at skolene skal stenge, føler også elevene på et ansvar om ikke å dra med seg smitte hjem og eventuelt smitte andre familiemedlemmer.

– Det er ikke sånn at vi har lyst til å dra på skolen og smitte hverandre, men det handler om systemet som ligger rundt. Når vi først blir bedt om å dra på skolen er det ikke mulig å isolere kohorter når man har seks forskjellige man rullerer mellom, sier han.

Ønsker dialog

Hana Mulalic i elevorganisasjonen påpeker viktigheten av at skolene har en åpen dialog med elevene sine, og gir dem så gode muligheter de kan i hjemmehverdagen.

EO-lederen ønsker blant annet at skolene tar i bruk klassens time for at elevene i større grad skal få snakket om problemstillinger, elevrådsarbeid og annet som kan bidra til bedre psykososialt miljø og motivere under hjemmeundervisningen.

– Hvordan tror du det kommer til å bli om man går tilbake til hjemmeundervisning nå?

– Jeg tror det komme til å bli veldig vanskelig. Nå er det ett år siden skolene stengte ned og det har vært en veldig vanskelig periode. Det kommer til å bli vanskelig utdanningsmessig, man kan miste motivasjonen til å komme seg på Teams og ta del i undervisningen. Sosialt sett mister man også en del ved å sitte foran en skjerm i åtte timer hver dag. Det er krevende og det må derfor være en god og åpen dialog mellom ledelsen og elevene. Lærerne er også i flere tilfeller den eneste trygge personen elever møter på skolen, avslutter hun.