– Departementet har ikke noen mulighet til å behandle en slik søknad. Straffeloven og legemiddelloven er som andre lover vedtatt av Stortinget og bindende også for myndighetene. Departementet kan ikke uten hjemmel innvilge søknader om å gjøre unntak fra loven.

Det skriver justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i et brev til byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Mehl svarer på et brev der byråd Usman Mushtaq (Ap) søkte departementet om å iverksette en lokal rusreform.

Et klart flertall i bystyret støttet et Høyre-forslag om å jobbe mot Oslo-politiet for å sikre at mindre narkotikaovertredelser blir møtt med rådgivning, helsehjelp og alternative reaksjonsformer framfor straff.

Oslo-politiet vurderer imidlertid at en slik ordning er en avkriminalisering det ikke er hjemmel for. Den vurderingen deler justisdepartementet.

– Det vises i denne sammenheng til tilsvarende konklusjon i vedlagte brev fra Oslo politidistrikt. Det påpekes i brevet at det også kreves hjemmel i lov for avkriminalisering innenfor gitte tidsrom eller gitte områder. Et eksempel er lov om ordning med brukerrom for inntak av narkotika (brukerromsloven), svarer Emilie Enger Mehl byrådet.

Mehl beskriver ordningen Oslo forsøker å innføre som en lokal variant av rusreformen Solberg-regneringen forsøkte å innføre.

Denne ble stemt ned av Stortinget. Regjeringspartiene Ap og Sp var blant partiene som stemte mot reformen.

– Regjeringen vil at bruk og befatning med mindre mengder narkotika til egen bruk fortsatt skal være straffbart, men rusavhengige skal bli møtt med hjelp og oppfølging fremfor straffereaksjoner. Dette er slått fast i regjeringsplattformen og legger rammene for regjeringens arbeid, skriver justisminister Emilie Enger Mehl i brevet Avisa Oslo har fått tilgang til.

– Rammer de mest sårbare

Det mener MDGs Arild Hermstad om Mehls uttalelser.

– Denne regjeringen er dobbelt ulykke for rusbrukere, fortsetter han.

– For MDG vil arbeidet for en rusreform ikke stoppe, både her i Oslo og nasjonalt. I stedet for å straffe folk til endring og innføre betaling for tilbud som LAR mener jeg vi nå lokalt må gjøre enda mer på vår side, fordi regjeringen svikter så monumentalt overfor rusbrukere, mener partilederen.