Han var observert vinglende i Kværnerveien, St. Halvards gate og i Kongsveien ved 05-tiden 12. juni i år.

Kjøringen hans var preget av hyppige hastighetsendringer, vingling fra veibanens ytterkant og over gul varsellinje midt i veibanen. Tidvis skal bilen også ha vært over i motgående kjørefelt.

Det viste seg at bilføreren inhalerte lystgass fra en ballong under kjøringen denne morgenen, ifølge et forelegg han ble ilagt etter kjøringen.

Nå nekter mannen i begynnelsen av 20-årene å betale boten på 8.000 kroner han ble ilagt for overtredelse av veitrafikklovens paragraf tre, om å ferdes hensynsfullt, være aktpågivende og varsom.

Politiet varsler at de vil kreve førerkortet hans inndratt i seks måneder i tillegg å øke boten til 9.600 kroner når mannen må møte i Oslo tingrett neste måned.