Gå til sidens hovedinnhold

Bilene skal vekk når det bygges sykkelvei til 26 millioner på Frogner. Men naboene tror fortsatt de kan stoppe prosjektet

Statsforvalteren har sagt ja til å se på lovligheten av kommunens sykkelveiutbygging her. Velforeningen mener at det er begått store feil i saken.

– Statsforvalteren har gått videre med saken og bedt kommunen besvare spørsmålene vi har stillet i brevet, sier Nils Sandberg i Fremtidens Frogner velforening (FFV).

Han mener saken har interesse langt ut over Frogner, og at innbyggere på steder som for eksempel Grorud, Nordstrand og Grefsen kan bli berørt dersom det går slik velforeningen håper.

Sandberg sier at de sendte inn en anmodning om lovlighetskontroll til Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) i desember. Nå jubler de for at saksbehandlingen skal granskes.

De mener det er begått store feil.

Strid om prosessen

Det har kokt på Frogner i saken om sykkelveien som skal etableres i Gyldenløves gate.

Prosjektet er en sentral del av byrådets prestisjeprosjekt der Oslo skal få et komplett sykkelveinett.

I lang tid har beboere i området kjempet en hard kamp mot byrådet for å få stoppet prosjektet. Eks-ordfører Fabian Stang har lovet å lenke seg fast når maskinene setter i gang.

Velforeningen har hyret inn advokatfirmaet Sands for å imøtegå prosjektet.

Advokatfirmaet mener hele sykkelveiprosjektet til byrådet kan være ulovlig. Det fremgår av et brev de sendte til Statsforvalteren i Oslo og Akershus hvor de ber om en lovlighetskontroll.

Les også

Raser over kommunens prioriteringer: – Uvettig bruk av penger!

I korte trekk mener kommunen at de kunne gjøre enkeltvedtak, som er langt enklere å gjennomføre uten samme krav til reguleringsplan. En slik plan må på høring, og det må lyttes til næringsliv og beboere. Velforeningen mener byrådet bygger stykkevis og delt for å unngå nettopp slike krav.

Nå fikk velforeningen nylig beskjed om at saken skal behandles.

Nils Sandberg forteller at velforeningen har holdt på med dette siden kommunen gikk i gang i nabolaget i 2016.

– Dette prosjektet har vært rullet ut gate for gate. Folk har fått en lapp i postkassa fra kommunen rett før arbeidene skulle iverksettes.

Han mener at nabolaget er spesielt, med mange gamle og store bygårder, med gateparkering som normalen.

– Det bor mange godt voksne og eldre, en god del barnefamilier og andre som trenger bil for å få hverdagen til å henge sammen. I tillegg er mange avhengig av bilen i sitt arbeid, sier Sandberg.

– En død stripe med røde kanter

Han hevder at kommunen allerede har oversolgt beboerparkeringen med 16 prosent, og at det alene er krise nok.

– Vanskelighetene fører til at butikker legges ned eller flyttes til storsentrene, miljøet utarmes. Colbjørnsens gate var for eksempel en levende liten gate, nå er det en død stripe med røde kanter.

De har måttet se at sykkelveiene har spist seg inn i gatenettet, og gjøre det enda vanskeligere å parkere på gateplan.

– Så slo det oss at vi har tenkt for lokalt, det er hele planen for Oslo med mange tusen berørte som må undersøkes og utredes.

Sandberg mener nemlig at det ligger en overordnet plan for sykkelveiutbyggingen.

– Kommunen har selv vært glad i å vise fram kartene. Det er helt klar et overordnet mål bak, som berører svært mange mennesker.

Derfor mener velforeningen også at det må være krav til utredninger, høringer og reguleringsplaner for et så omfattende arbeid.

Kronerullet inn 100.000

– De vil fjerne bilene, og gjøre livene til mange tusen mennesker annerledes. Da må man sette seg ned og se på hva det gjør med byen, og alle menneskene som blir berørt, mener Sandberg.

Så stor tro hadde beboerne på at det var mulig å utfordre kommunen, at det ble satt i gang en kronerulling.

Sandberg forteller at det ble samlet inn 100.000 kroner på en uke.

– Det er et ansvar å ta på seg å samle inn så mange penger.

Han understreker at de hele tiden har prøvd med demokratiske midler.

– Vi har skrevet mange brev, og sendt mengder med e-poster til ingen nytte. Vi har samlet underskrifter til to innbyggerforslag som ble arrogant avvist i bystyret. Vårt bydelsutvalg stemte samlet mot MDGs to stemmer mot sykkelfelt i Gyldenløves gate, dette ble tiet i hjel av byrådet. Lokaldemokratiet eksisterer ikke. Vi nølte med å engasjere advokat, men til slutt så vi det som nødvendig.

Statsforvalteren har gitt kommunen tre uker på å besvare spørsmålene i saken.

– Er Frogner-folk sykkelfiendtlige?

– Vi er absolutt ikke sykkelfiendtlige. Men vi ser ikke poenget i å fjerne all parkering langs begge sider av Gyldenløves gate for å tilrettelegge for sykkel. Det går helt supert å sykle her uansett, og det går an å tilrettelegge for blandet trafikk.

Sandberg mener at poenget med byrådets politikk er å bli kvitt bilene, og sier han blir provosert over sammenligningen med byer som Amsterdam og København.

– Det er to store forskjeller: Graden av hvor kupert byen er og temperaturen. Det er ikke sykler å se på denne tiden av året. Det er for kaldt og det er vinter. Å bruke så mye ressurser på å børste sykkelfelt som skal prioriteres foran alt annet gjør at det ikke er rart at folk blir litt oppgitt. Bortsett fra det er en prislapp på 14 milliarder for 530 kilometer sykkelvei innenfor Oslos grenser temmelig vanvittig som miljøtiltak.

Høyre: – Merkelig å bruke 26 millioner på noe lokalmiljøet er imot

Nå setter Sandberg sin lit til at Statsforvalteren finner at kommunens planer ikke oppfyller kravene til forsvarlig saksbehandling.

– I verste fall, det vil si beste fall for oss, kan arbeider bli stanset eller reversert. Dette gjelder hele Oslo, ikke bare bydel Frogner, og har allmenn interesse. Kommunen bes også opplyse om vedtaket er etter kommuneloven 27-2, altså at vedtaket i bystyret i 2018 er endelig. Da kan det være en del arbeid som er gjort før dette som kan bli berørt.

Byråden er kategorisk på at planen skal gjennomføres:

– Sykkelplanen er vedtatt i bystyret og vi jobber videre med å realisere planen. Vi har mottatt brevet fra Statsforvalteren og jobber med å svare det ut, sier byråd Lan Marie Berg til Avisa Oslo.

Høyres Nicolai Øyen Langfeldt, som er partiets miljø- og samferdselspolitiske talsperson i Oslo, synes imidlertid det er merkelig å bruke 26 millioner kroner på en sykkelvei som hele lokalmiljøet er imot.

– Sykkelveien i Gyldenløves gate er et godt eksempel på at politikere oftere bør vekk fra skrivebordspultene sine, og heller oppleve hvordan ting ser ut i praksis. Her har man en fredelig gate, hvor trafikken er liten, går sakte og lar seg utmerket sykle i.

Langfeldt foreslår andre tiltak:

– Man kunne ha satt farten ytterligere ned, oppgradert asfalten og gjort det enklere å sykle på ridestien. Det ville vært en billigere og bedre løsning, i det som er en av Oslos flotteste gater. Jeg registrerer også at det pågår en juridisk prosess, og ser frem til utfallet av den.

Kommentarer til denne saken