(Oslodebatten)

Kommunen har rett og slett tvunget utbyggere til å bygge bilgarasjer, uansett hva beboerne selv ønsker seg. Det samme er tilfelle for småhuseiere i ytre by, som er pålagt minst to oppstillingsplasser for bil per boenhet, selv om stadig flere klarer seg uten bil. Mange småhuseiere har måttet plundre med sinnrike parkeringsløsninger og sette av mye areal på tomta, selv om de kanskje ikke trenger egen parkeringsplass - i alle fall ikke to.

Alternativene til digre parkeringskjellere og gruslagte flekker på tomta, er mange og gode. Det er på tide å la folk bestemme selv.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Det viktigste grepet i den nye parkeringsnormen er at vi fjerner minstenormen for parkering i hele byen. Dette vil innebære at privatpersoner og utbyggere ikke lenger blir tvunget til å sette av plass til bilparkering, slik de blir i dag. Her er det selvsagt noen unntak: HC-parkering blir sikret i alle større prosjekter, og det blir stadig full mulighet for ekstra parkeringsplass for hjemmetjenesten og andre som yter service til bebyggelsen.

I tillegg strammes maksnormene inn. Den øvre grensen for hvor mange parkeringsplasser man kan bygge, er et viktig verktøy for å unngå bilbasert utvikling. Her vil normene være forskjellig fra område til område, slik at den står i stil med kollektivtilbudet på den aktuelle plassen.

LES OGSÅ: 100 parkeringsplasser i Ullevålsveien kan forsvinne: – Byen skal ikke bare være eid av biler

Vekst i transport skal skje uten bilen

Det er ikke like lett å komme seg rundt i byen fra Søndre Nordstrand som fra Grünerløkka, det må vi ta høyde for. Men som byvekstavtalen mellom staten, Oslo, og omkringliggende kommuner slår fast: All veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. Da er det viktig at arealbruken i nye byggeprosjekter speiler det framtidige, reduserte behovet for parkeringsplasser.

Framtidens bilisme må også i mye større grad baseres på bildeling og sambruk. Byrådet ønsker at opp mot 10 prosent av p-plassene i større parkeringsanlegg settes av til bildeling.

LES OGSÅ: Torshov-beboere protesterte mot fjerning av opptil 110 parkeringsplasser: – Vi føler oss overkjørt

Hverdagen til folk i Oslo er i endring

Flere og flere sykler. Kollektivtilbudet blir stadig bedre med flere avganger, nye elbusser og trikker, og snart en ferdigstilt Fornebubane. Fra våren blir også enkeltbillettene 20 prosent billigere i snitt. Andelen Osloborgere uten bil nærmer seg 40 prosent.

Utbyggere har lenge bedt om en oppmykning av parkeringsnormen - og de har samtidig vist at man ved å droppe garasje i kjellere til nye boligblokker kan bruke arealet til et mangfold av andre nyttige formål for beboerne. Alt fra smørebod og sykkelverksted, til treningsrom og festlokaler.

Der vi bygger sykkelveier øker sykkeltrafikken med 36 prosent, og vi skal bygge mye mer sykkelvei. Derfor skal kravene til sykkelparkering styrkes i større utbyggingsprosjekter, både hva gjelder antall og kvalitet. Minst 50 prosent skal være innendørs eller med overbygg, og det må være plass til alle typer sykler og vogner. Det skal være belysning på p-plasser ute og enkel adkomst til sykkelveinettet, som byrådet jobber kontinuerlig med å utvide og forbedre.

Oslo utvikler seg stadig til det bedre. Den nye parkeringsnormen vil være enda et skritt i riktig retning for en grønnere, mer menneskevennlig by.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Uten lastebilen stopper Oslo opp. Skjønner byrådet det?

Les også

Foreslår bilfritt innenfor Ring 3: Ingen gjennomkjøring, med ett unntak

Les også

Stygt redd for at historien om Damplassen avslører MDGs nye metode

Les også

Bompenger er blitt svaret på alt, og systemet vakler