– Det har vært det vi kaller en singelulykke - kun én bil involvert. Den har kjørt inn i tunnelveggen flere ganger, men heldigvis ikke invovlert andre biler.

Det sier innsatsleder i politiet, Lars Kostveit, til Avisa Oslo.

Høy hastighet

Det var tre kvinner i bilen. Den ene kvinnen er sendt til sykehus og de to andre er sendt til legevakt.

Klokken 23.40 bekrefter operasjonsleder Vidar Pedersen at det er en av passasjerene som er kjørt til sykehus. Skadeomfang er fremdeles uvisst.

AO skrev først at en person var sendt til sykehus. Dette stemte ikke da, og feilen ble rettet kl. 22.20. Like før klokken 23 bekrefter innsatsleder på stedet at personen nå er sendt til sykehus.

– Vi ser på skadestedet at det er grunn til å tro at det har vært høy hastighet og mye energi, sier Kostveit.

Operasjonsleder bekrefter at førerkortet er beslaglagt.

Politiet jobber med videoovervåkning fra åstedet, samt vitneforklaringer for å få oversikt over hendelsesforløpet.

– Per nå er det ingenting som tilsier rus eller noe annet som skulle påvirke kjøringen på denne måten, legger innsatsleder til.

Politiet oppretter sak.

Skader på tunnelvegg undersøkes

Som en konsekvens av ulykken må biler på strekningen kjøre en annen vei.

– Det er helt sperret av rett etter Svartdalstunnelen og opp mot Ryen, sier Gulbrandsen.

Omkjøring for de som er i Operatunnelen er opp Svartdalstunnelen, mot Ryen.

Vegtrafikksentralen skriver på Twitter at opprydningsarbeidet vil ta tid:

– Alle nødetater og bergingsbil er på stedet. Store materielle skader, opprydningsarbeid vil ta tid. Entreprenør er på vei med feiebil, og skader på tunnelvegg må undersøkes.

Like før klokken 23 skriver politiet på Twitter at bilen er berget og kjøres inn for tekniske undersøkelser.

Skade på tunnelvegg er vurdert til å ikke være trafikkfarlig.