Den 18 år gamle oslogutten møtte møte i Oslo tingrett i forrige uke, tiltalt for blant annet bedrageri.

Grunnlaget er at han ved to tilfeller i henholdsvis 2018 og 2020 skal ha svindlet to menn:

  • I desember 2018 solgte han en Iphone Max til en mann for 7000 kroner, til tross for at telefonen var utbytte fra en straffbar handling og følgelig sperret av Telenor.
  • I mai i fjor avtalte han salg av en Iphone 11 Pro Max til en mann og at han skulle sende den til ham i postoppkrav. Fornærmede betalte 10.000 kroner til 18-åringen, men fikk tilsendt en pakke med ost.

Måtte pågripes

Videre skal tiltalte ha brukte bankkortet og personopplysningene til en kvinne til å bestille diverse varer på nett for titusener av kroner. Han er også tiltalt for hvitvasking ved at han skal ha stilt bankkontoen sin til disposisjon til flere andre personer, som overførte utbyttet fra diverse bedragerier til ham.

Tiltalen mot 18-åringen omfatter også noen mindre alvorlige lovovertredelser, som besittelse av mindre mengder hasj og marihuana.

Da Oslo tingrett skulle avvikle rettssaken, måtte politiet pågripe ham for å få ham til å møte. I retten erkjente han delvis straffskyld for tiltalen.

Tingretten kommer på sin side til at han skal dømmes for samtlige forhold.

Formildende omstendigheter

Til diskusjonen om straffeutmåling bemerker retten at 18-åringen har utført eller medvirket til straffbare handlinger som har medført tap eller fare for tap på cirka 175.000 kroner.

De finner likevel flere formildende omstendigheter i saken:

«Tiltalte må få et klart fradrag for å ha erkjent straffeskyld for de fleste postene. De har noen grad bidratt til oppklaring under etterforskningen. Hans noe nyskapende, springende og uriktige forklaring under hovedforhandlingen tilsier at man ikke skal tillegge dette for stor vekt», heter det i dommen.

Tingretten legger også vekt på at alle forholdene med unntak av ett, ble begått da tiltalte var yngre enn 18 år. De konkluderer dermed med at 75 timers samfunnsstraff, subsidiært fengsel i 75 dager, er passende straff.