– Gratulerer med dagen! sa Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap, til de fremmøtte under byggestartmarkeringen av den nye isbanen på Valle Hovin.

I over fem år har prosjektet blitt kraftig debattert. Onsdag formiddag erklærte man omsider starten på byggingen av den mye omtalte banen.

– Dette er en kjempeviktig dag. Vi har en underdekning på idrettsflater og anlegg i Oslo. Med dette tar vi nok et løft for isidrettene. Det er jeg veldig stolt og glad for, forteller Evensen til Avisa Oslo.

Banen skal etter planen stå klar høsten 2023. Prislappen på banen ligger på 325 millioner kroner. Mye av kostnaden kommer av at banen flyttes noen meter vestover slik at man i fremtiden har mulighet for å bygge et tak eller en hall på arenaen.

Dette er prosjektet

Utviklingen av Valle Hovin er en del av et større områdeutviklingsprosjekt. Banen ble opprinnelig åpnet i 1966 som Norges første kunstfrosne skøytebane.

I nyere tid har man sett at banen har hatt et sterkt behov for rehabilitering. Derfor kom Oslo kommune frem til, etter en flere år lang politisk kamp, at det skal bygges en ny kunstisflate og legges grunnlag for en eventuell fremtidig ishall.

Samtidig skal det legges til rette for gjenbruk av det tekniske rommet under anlegget og rehabiliteres med et moderne kjølingsanlegg. Slik Avisa Oslo har omtalt tidligere er det også bygget et hotell for salamandere som erstatning for tapt land- og overvintringshabitat for den vernede arten.

Visuelt sett blir det bygget følgende:

  • 400 meters bane for hurtigløp
  • En bandybane innenfor ovalen
  • En tribune med plass til 1500 tilskuere
  • Nytt grønt uteområde

– Dette blir et flott område totalt sett, sier Evensen.

– Ikke mye av arbeidet vil synes

Det er Oslobygg som står bak prosjektet. Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg, er glad for at man endelig er i gang med byggingen.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk et vedtak og kan komme i gang. Det er et krevende stykke arbeid foran oss, selv om ikke mye av arbeidet vil synes, sier hun.

Grøntområdet rundt vil bli oppgradert, men selve isflaten vil ikke se veldig annerledes ut fra hva man har sett tidligere. Den store utfordringen ved prosjektet ligger i arbeidet som skal foregå under bakken.

– Det som var viktig for at man i ettertid kan legge til rette for et tak over anlegget, var å få flyttet banen noe vestover. Det vil si at vi river dagens flate og må gå dypt ned i grunnen for å fundamentere den nye banen i fjellet. Forankringsarbeidet må være grundig og tåle en hall i etterkant. Fundamenteringsarbeidet er blant de største og mest krevende operasjonene, sier Grimsby.

Ønsker fortsatt ny hall

Mona Adolfsen, president i Norges Skøyteforbund, forteller at «det er på tide å sprette champagnen».

– Det er en stor dag. Det er etterlengtet både for idretten, men ikke minst også for å få større aktivitet og bredde. Vi vil få flere folk på is, sier hun.

I hennes tale under markeringen pekte Adolfsen likevel på at forbundet fortsatt vil kjempe for å få pakket inn isflaten i en ny hall.

– Norges Skøyteforbund støtter pådrivergruppen som ønsker ny hall. Det er neste steg som vi vil jobbe med mot det politiske. Det er egentlig vedtatt at det skal komme en hall også.

Derfor ønsker forbundet også fokus på at det bør bygges en kulvert når man nå går i gang med byggingen.

– Det kan kanskje høres ut som en liten bagatell, men av sikkerhetsmessige årsaker og av praktiske hensyn ønsker vi en kulvert. Det vil være galskap å bygge den etterpå ved å lage hull i dekket og med tanke på det som ligger i grunnen her. Det å få til kulverten nå – og tak på senere – er vårt fokus. Vi har klimautfordringer som ikke vil endre seg. Klimaet vil være veldig varierende, og da vil det være større mulighet for barn og unge å benytte seg av anlegget når det er tak.

Idrettsbyråden: – Blant de dyreste skøytebanene i verden

Omar Samy Gamal (SV), idrettsbyråden i Oslo, mener man nå først og fremst må ha fokus på å ferdigstille banen.

– Nå blir banen tilrettelagt for tak eller hall. Det er et spørsmål for fremtiden. Jeg tror vi først skal ha fokus på å få bygget denne banen. Jeg har ikke oversikt over alle skøytebanene i verden, men den blir blant de aller dyreste skøytebanene i verden. Det er et kjempedyrt anlegg, men også kjempeviktig. Det som drar prisen opp er at vi tilrettelegger for å bygge tak i fremtiden.

Han har flere ganger tidligere påpekt viktigheten av å øke antall idrettsanlegg i Oslo og rehabilitere anleggene som i dag sårt trenger fornyelse.

– Vi har sett de siste årene hvor populært det har blitt med skøyter. Dette er kjempeviktig for skøytesporten og for den egenorganiserte aktiviteten. Det at vi bygger anlegg er ikke bare for anleggenes skyld, men også for å bygge fellesskap. Det er dét dette handler om.

LES OGSÅ: