Borgarting lagmannsrett skal behandle anken i Bertheussen-saken 2. og 3. desember.

Lagmannsretten vil bare behandle anken for straffen på ett år og åtte måneders fengsel for angrep på demokratiet, som Laila Anita Bertheussen fikk i Oslo tingrett i januar. Påtalemyndigheten la ned påstand om to års fengsel.

Det var VG som først omtalte at ankesaken er berammet.

Spørsmålet om hun er skyldig etter påtalemyndighetens tiltale, skal ikke behandles på nytt.

I Oslo tingrett ble Bertheussen dømt for åtte tilfeller av trusler mot sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Bertheussen selv har nektet straffskyld og mener at påtalemyndigheten har tiltalt feil person for de omtalte forholdene.

(©NTB)