– Kan folk danse på bordene? Og møte hverandre mer enn før og ...?

Helsebyråd Robert Steen (Ap) kommer Avisa Oslos reporter i forkjøpet underveis i intervjuet inne i en av gangene på Oslo rådhus. Mulig er det den litt nølende tonen, kanskje merker Steen at reporteren blunker litt raskere enn normalt. Kanskje er Steen rett og slett en tankeleser.

Byråden bryter i alle fall inn og sier:

– Jeg har en mistanke om at du nå skal spørre meg om det nå er lov med «one night stands».

Klar til å åpne opp helt

Den litt underlige passasjen utspiller seg kort tid etter at regjeringen ba Norges kommuner fredag være klare til at nasjonale koronatiltak lettes, ifølge VG.

Dette vil si at alle særtiltak som er satt inn som følge av pandemien, oppheves. Altså en full gjenåpning.

Dette innebærer blant annet at:

  • Meterkravet blir avviklet.
  • Kravene til hvor mange som får være til stede på arrangementer og sammenkomster oppheves.
  • Det vil ikke lengre være krav om faste, tilviste plasser.
  • Innslippstopp og krav om bordplassering på serveringsstedene forsvinner.
  • Det oppfordres ikke lenger til å avholde arrangementer heller utendørs enn innendørs.

Selv om koronatiltakene ikke vil lengre vil være gjeldende, vil både stat og kommune være i økt beredskap.

Les mer her.

– Er Oslo klare hvis den muligheten kommer?

– Vi har vært klare for å ta vårt ansvar hele tiden. Det lokale ansvaret i smittevernloven ligger på oss, så har vi i tillegg hatt noen nasjonale retningslinjer, og når nå de nasjonale retningslinjene kanskje opphører på fredag, kommer det også til å gjelde Oslo, svarer Robert Steen.

Situasjonen tilsier ikke strengere regler, ifølge byråden

Et forbehold er om hovedstaden skulle få smittevernfaglige råd som tilsier at en full gjenåpning er uklok. Per nå er det ingenting som tyder på det, ifølge byråden.

– Det er ikke noe ved korona-situasjonen i Oslo som tilsier at Oslo skal behandles annerledes enn resten av landet.

– Hvorfor ikke?

– Verken alvorlighetsgraden med tanke på sykehusinnleggelser eller smitteutviklingen i byen som tilsier strengere tiltak i Oslo enn i resten av Norge, sier Steen.

– Godt at pandemien nå begynner å gå mot slutten

Ordene kommer fra en helsebyråd, som i kraft av sitt verv har kjempet en politisk kamp mot koronaviruset – helt siden unntakstilstanden inntrådte for rundt halvannet år siden.

Det har vært pressekonferanse på pressekonferanse, og intense dager med lange og mange møter.

– Hvordan oppleves det for deg?

– Det er godt at pandemien nå begynner å gå mot slutten. Det har vært en veldig intens arbeidsperiode for oss med ansvar for håndteringen. Det gjelder både helseminister, folkehelseinstitutt, helsedirektorat og kommunepolitikere.

– Hva med folka i byen?

– Jeg tror også det begynner å gå opp for dem at pandemien synger på siste verset. Det har vært en veldig fin sommer, så jeg tror de fleste begynner å oppleve at de nå begynner å komme tilbake igjen til hverdagssituasjonen, sier Steen, før han fortsetter:

– Det var en ekstrarunde etter at skolene åpnet opp igjen, som uroet mange foreldre. Det er vi nå i ferd med å legge bak oss. Jeg tror folk begynner å bli ferdige med pandemien og ser fram til mer normale tilstander.

Ikke helt tilbake til før pandemien

– Men hvis tiltakene blir opphevet fra nasjonale myndigheters side. Er det bare å leve helt som før?

– Jeg tror nok det er noen ting vi har lært. Det vi har lært om bedre hygiene, å vaske hendene litt oftere og sprite hendene oftere. Nyse i armkroken er noe annet vi har lært oss, og kanskje også å ta bedre vare på hverandre. Jeg tenker at vi kan fortsette med noe av det vi har lært oss, sier Steen.

Helsebyråden understreker at disse vanene ikke bare har vært viktige i koronapandemien. Den gode hygienen har også bidratt til å stagge influensa-sesongen, som mange dør av hvert år. Særlig eldre mennesker.

Han tror at vanene blir en del av den nye hverdagen.

– Så vi er ikke helt tilbake til 10. mars 2020. Vi har lært en del av pandemien. Det tror jeg nok, slår helsebyråd Robert Steen fast overfor Avisa Oslo.