– Jeg skulle ønske Kaski var like pragmatisk ellers i året. Vi er i en krise nå, men hver enkelt person som trenger psykisk helsehjelp og står i kø er i en personlig krise, så hvorfor ikke la dem velge fritt ellers også, spør Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.

Stikket er rettet mot stortingskollega Kari Elisabeth Kaski. Oslo SVs førstekandidat til høstens valg ba denne våren regjeringen fullt ut refundere timer hos private psykologer for å begrense de store køene i Oslo.

Hun skisserte et tilbud, som i hvert fall skulle vare et års tid. Dette for å følge opp ringvirkningene av koronapandemien.

– Vi har levd ekstremt begrensa helt siden november, og egentlig levd under langt strengere smitteverntiltak enn resten av landet siden mars. Jeg er dritbekymra for hvordan det går med folk, understreket Kaski.

– En veldig god idé

Isolert sett har den politiske rivalen Tybring-Gjedde sansen for utspillet fra SV-politikeren om å ta det private i bruk.

– Jeg synes jo det er en veldig god idé, det er jo Høyres politikk. Men jeg skulle ønske Kaski var like åpen for å sette pasientene først også ellers i året, og ikke bare under en pandemi, sier imidlertid Høyre-representanten.

Tybring-Gjedde understreker at det ikke bare er under koronapandemien unge mennesker står i kø for å få hjelp med psykisk helse- og rusproblematikk.

– Der har jo vi innført fritt behandlingsvalg, nettopp for å gi dem muligheten til å velge den behandlingen som er best for dem, sier Oslo Høyres femtekandidat på stortingslista.

Vil fjerne ordningen Høyre skryter av

SV ønsker i likhet med Sp og Ap å fjerne ordningen Høyre-politikeren skryter av:

«SV mener at helse- og velferdstjenester skal utvikles og driftes av det offentlige og ideelle organisasjoner. Det er stor forskjell på private ideelle som har et samfunnsformål og private kommersielle som skal skape fortjeneste for eierne. Når det gjelder de kommunale helse- og omsorgstjenestene er dette særlig viktig», har partiet stadfestet.

Partiet advarer også mot at privatisering og økt bruk av brukervalg med kommersielle aktører vil skape en økt ulikhet i tilbudet folk får basert på geografi og den enkeltes økonomi.

– En farlig cocktail

Mathilde Tybring Gjedde oppfordrer på sin side Kaski og SV til å snu, og «se verdien av å la pasienter velge selv».

– Hva frykter du konsekvensene blir om SV og Ap får fjernet denne ordningen dere har innført?

– Vi så jo konsekvensene da de styrte sist. Da økte helsekøene, og man måtte vente lengre på å få behandling. Det å ha fritt behandlingsvalg har gjort det mulig for unge mennesker selv å velge en behandling og komme ut av køen uten å måtte betale for det selv. Om du fjerner fritt behandlingsvalg, så er jeg redd for at køene blir lengre, og at det kun er de med tykk lommebok som har mulighet til å velge behandling fritt, sier Tybring-Gjedde.

– Jeg mener det er en farlig cocktail, for du ender opp med at køene allerede er lange. Hvis du da får en ny pandemi eller helsekrise på toppen, så vil enda flere unge vente lenge. Det er veldig alvorlig for unge som sliter psykisk, fortsetter hun.

– Private stikker av med store summer

Dessuten frykter Mathilde Tybring-Gjedde at behandlingstilbud kan ryke dersom det blir regjeringsskifte til høsten.

– Fjerner man fritt behandlingsvalg, så er et tilbud som ryker for eksempel Caprio Anoreksisenter, som jobber med unge og spiseforstyrrelser. Det er over 4000 Oslo-folk som har fått behandling der.

Avisa Oslo har tatt kontakt med Kari Elisabeth Kaski.

Hun er på ferie og henviser derfor til SVs pressevakt, som igjen sender svar fra Kaskis stortingskollega Lars Haltbrekken. Han mener det verken er nytt eller overraskende at Høyre synes det er greit at «private stikker av med store summer av fellesskapets penger».

– SV mener markedskonkurranse ikke hører hjemme i helse- og omsorgssektoren. Helse- og omsorgstilbudene må heller utvikles slik at de er tilgjengelige og likeverdige for hele befolkningen uavhengig av økonomi og bosted. Det er et mål som har vist seg umulig å forene med markedstenkningen som har fått råde også innenfor helsesektoren i mange år, skriver Haltbrekken.

– Det er typisk at høyresiden bruker fritt behandlingsvalg som argument for å legge til rette for mer privatisering. SV er bekymret for konsekvensene av økt kommersialisering. Kommersielle etablerer seg i sentrale strøk, øker tilbudet for dem som har råd, tar de lønnsomme pasientene og sender regninga til skattebetalerne. Da blir det mindre igjen til det offentlige helsevesenet og tilbudet blir dårligere, fortsetter SV-politikeren.

Mener det ikke bevilges nok

I e-posten viser Haltbrekken til en rekke private helseforetak med milliardomsetning. Dette mener SV-politikeren blir feil

– Hver krone som settes av fra fellesskapets midler til velferd, skal gå til nettopp velferd, skriver Haltbrekken, som også mener at kvalitet er mer enn å velge behandlingssted.

Slik han ser det, vil SVs forslag om en tillitsreform med mindre målstyring og mer profesjonelt skjønn gi de offentlige ansatte i helsesektoren gi mer tid, tillit og ressurser til å gjøre jobben sin.

Videre beskriver Lars Haltbrekken sitt eget parti som en pådriver for mer ressurser til psykisk helse.

– Den psykiske helsesituasjonen har vært dramatisk forverret det siste året, derfor foreslo SV en midlertidig ordning med å ta det private i bruk når det gjaldt psykologtilbudet gjennom pandemien. SV har gjennom krisen kritisert regjeringen for å ikke bevilge nok til psykisk helse, og har foreslått krisepakke til barn og unge, og en mye større satsing på psykisk helse. SV var en sterk pådriver for krisepakke på psykisk helsevern. I tillegg har vi fått gjennomslag, mot regjeringens vilje, til å stanse nedbyggingen av psykiatrien, så Tybring-Gjedde bør vel først og fremst feie for egen dør, skriver Lars Haltbrekken i e-posten.