– Vil statsråden instruere Bane NOR til å gjøre de etterspurte utredningene av støy, lokkløsninger og bevaringshensyn i Brynsbakken og sikre at Oslo bystyre kan behandle saken på nytt?

Slik lyder et skriftlig spørsmål fra Rødts stortingspolitiker Seher Aydar til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Spørsmålet kommer etter at det ble kjent at Bane Nors Brynsbakken-prosjekt, som innebærer to nye spor der Gardermobanen, Gjøvikbanen og Hovedbanen kjører inn til Oslo, ble kraftig forsinket.

Fra å ha byggestart i 2023, sikter Bane NOR nå mot 2027.

Prosjektet innebærer at nabolaget Hylla blir revet, og bystyret hastebehandlet prosjektet tidligere i år til tross for at flere politikere ikke mente utredningen var god nok. Flere la vekt på at det ikke var god nok tid til å utsette vedtaket.

I lys av forsinkelsen i etterkant av vedtaket, mener Rødt-politiker Aydar at samferdselsministeren burde sikre ytterligere utredninger.

– Denne beskjeden har utløst stor frustrasjon blant folkevalgte i Oslo, skriver stortingspolitikeren, som mener at å åpne for en ny behandling av saken kan være tillitsbyggende for myndighetene.

Dette mener Aydar Nygård har et ansvar for.

– Premisset for at saken ble hastebehandlet var at det var en hastesak. Det premisset er der ikke lenger, og da må Oslo få behandle saken på nytt og be om utredningene bystyret mener trengs, sier Rødt-politikeren til Avisa Oslo.

Spørsmålet fra Aydar er ikke per nå blitt besvart av samferdselsministeren.

Bane NOR har tidligere lagt vekt på at de har jobbet tett opp mot politikere og Oslo kommune i mange år før bystyret ga grønt lys for Brynsbakken-prosjektet i år.

Avisa Oslo har også spurt Bane NOR om konsekvensene ved en reversering av Oslo bystyres vedtak.

– Skal vi kunne jobbe videre med prosjektet, må vi ha en gyldig reguleringsplan. Det er flere ting vi skal bruke tiden fram mot byggestart på, for å klargjøre prosjektet til bygging, svarte Bane Nors prosjektdirektør Bettina Sandvin.