– Jeg vil oppfordre staten til å bruke denne anledningen til å tenke seg om en gang til: kan deler av E18 prosjektet utsettes på ubestemt tid? Vi har mer enn nok av viktigere ting å bruke pengene på. Togtunnelen under Oslo er sprengt og har lenge vært en propp for togkapasiteten på hele Østlandet, sier Johansen til Avisa Oslo.

– Det arbeidet burde vært startet for lenge siden, i stedet har vi kastet bort verdifull tid og veldig mange penger på en motorvei Oslo ikke vil ha, fortsetter byrådslederen.

Raymond Johansen uttaler seg etter at en kostnadssmell på 3 milliarder kroner i forbindelse med E18 Vestkorridoren ble kjent.

Kostnadssmellen gjør at Statens vegvesen legger arbeidet med prosjektets andre etappe på is.

– Dette er akkurat som ventet. Selvfølgelig kom et så enormt prosjekt som dette til å få kraftig økte kostnader i den dyrtida vi er inne i nå. Dette har vi sagt lenge: den svært kraftige prisstigningen vi ser nå slår inn i både kommunale, statlige og private byggeprosjekter. Alt som bygges blir dyrere, sier Johansen.

- Gi oss en satsing på kollektiv

Johansen understreker at Oslo har et nullvekstmål for biltrafikk i byen – til tross for at den stadig får flere innbyggere. Da passer det dårlig å bygge en ny motorvei inn til byen. Han trekker også fram at det er planlagt å bruke flere milliarder kroner på utbygging av Hammersborgtunnelen i sentrum – mot byrådets vilje.

– Konsekvensen av å ture fram med disse prosjektene, kommer til å bli mer trafikk, mer kø og en enorm bompengeregning til Oslos bilister.

Han peker på at staten ikke er alene om å bruke penger på store prosjekter der kostnadene har økt.

– Den store forskjellen er at der Oslo bruker de virkelig store pengene på kollektiv, fortsetter staten å bruke enorme summer på byggingen av veiprosjekter som Oslo ikke ønsker seg.

Han har et klart budskap til regjeringen:

– Gi oss en kraftig satsing på kollektiv som funker, ikke nye gigantveier inn til byen eller gjennom byen. Det er ikke framtidas samferdselspolitikk.

Dette svarer regjeringen

Fra før av har byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG) og partikollegaen Eivind Trædal bedt regjeringen skrote prosjektet, mens SV-gruppeleder Ola Wolff Elvevold mener det er «høl i huet» å behandle prosjektet «som en hellig ku».

Dette etter at regjeringen i fjor varslet omfattende gjennomgang av kuttmuligheter innen samferdsel. Avisa Oslo har kontaktet samferdselsdepartementet og bedt om svar på kravene om skroting.

Statssekretær Tom Kalsås svarer at Statens vegvesen må jobbe med kostnadsoptimalisering for å få mer vei for pengene, ettersom det siste kostnadsanslaget er høyere enn styringsmålet fastslått av departementet.

Videre skriver Kalsås følgende om den tre milliarder store kostnadsøkningen:

«Dagens oppslag om forsinkelser på E18 er ikke relatert til dette prosjektet, men til etappe 2 mellom Ramstadsletta og Nesbru. Dette er ikke et prosjekt som er vedtatt bygget ut, og det er heller ikke prioritert i inneværende Nasjonal transportplan».

Trange økonomiske kår vil få konsekvenser for mulige nye samferdselsprosjekter. Det samme gjelder prosjekter der spaden ikke er satt i jorden ennå

«Regjeringen vil våren 2024 legge fram en ny Nasjonal transportplan, og her vil prioriteringen av veiprosjekter i perioden 2025–2036 synliggjøres», presiserer Kalsås.