– Jeg synes det Oslo gjør på utslippsfrie byggeplasser er veldig bra. Kommunen utmerker seg både nasjonalt og internasjonalt med gode, klimavennlige løsninger for byggeplasser. Det kommer både innbyggerne og klimaet til gode i form av renere luft og mindre støy, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en e-post.

Det er Oslos suksess med miljøkrav om nullutslipp på bygg- og anleggsplasser som gjør at kommunen høster ros fra ministeren. Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) i Oslo har samtidig benyttet anledningen til å utfordre regjeringen til å gjøre det samme med statlige byggeplasser.

– Nå må regjeringa få ut fingeren! var den klare beskjeden fra byråden som oppfordrer regjeringen til å kopiere Oslos krav.

Les også: Vil ha nasjonale krav om nullutslipp på bygg- og anleggsplasser: – Nå må regjeringa få ut fingeren

Trekker fram CO₂-avgift

– Hva gjør regjeringen for å få ned klimautslippene i innen bygg og anlegg?

– De viktigste vi gjør er å stille strengere krav om at aktiviteten skal være utslippsfri. På virkemiddelsiden er CO₂-avgiften ett av våre fremste verktøy. Avgiften vil gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge løsninger som ikke slipper ut klimagasser. Ofte kan mye gjøres gjennom grep i logistikken og i hvilken rekkefølge man legger til rette for strømtilkobling på anleggsplassen. I tillegg skal regjeringen se på om vi kan endre plan- og bygningsloven slik at kommunene skal kunne stille krav om nullutslipp eller fossilfrie anleggsplasser lokalt, svarer ministeren.

Flere muligheter til å stille krav

Han følger opp med at regjeringsplattformen legger opp til at byggeplasser skal bli fossilfrie, men dette formuleres ikke som krav.

I tillegg vil regjeringen stille krav om at nye bygg og anlegg bygges med klimavennlige materialer og designes for lavt energibruk og gjenbruk.

– Vil regjeringen se til Oslo og innføre vedtakene som er fattet på feltet i hovedstaden, nasjonalt?

– Oslo er helt klart en foregangskommune på dette feltet. Vi vil derfor se på mulighetene for at kommunene kan stille klimakrav til byggeplasser i kommunen også der de ikke selv er oppdragsgiver. Slik Oslo har ønsket seg lenge.

Les også: Tror Oslo vil nå et viktig mål enda tidligere enn antatt: – Går raskere enn man kunne forstilt seg

Fossilfritt byggetrinn 1

Sirin Stav eksemplifiserer regjeringskvartalet som at aktuelt prosjekt det bør stilles nasjonale krav med tanke på nullutslipp.

– Det er stilt en rekke tydelige miljøkrav i planleggingen og utbyggingen av nytt regjeringskvartal, og prosjektet skal kunne miljøsertifiseres som BREEAM excellent. Det vil si at et overordnet må i seg selv må være at byggeprosessen skal bidra til minst mulig utslipp, slik at man kan oppnå sertifisering om bærekraftig bygg der alle aktører som deltar i byggeprosjektet skal tenke helhetlig rundt bærekraft. Krav om fossilfri byggeplass er implementert i byggetrinn 1 av nytt regjeringskvartal, og vil gjelde alle kontrakter, svarer Barth Eide.