– Dette er et kjempealvorlig tilbakeslag for Oslos klimaarbeid. Om vi ikke lykkes i å finne alternativ finansiering til karbonfangst på Klemetsrud, ryker klimamålene våre.

Det sier Venstres nestleder i bystyregruppe, Marit Vea, til Avisa Oslo.

Utsagnet kommer etter at Teknisk Ukeblad omtalte at Fortum Oslo Varme ikke får de 1,8 milliardene i støtte de søkte EU om. Pengene skulle gå til å fange CO₂ fra selskapets forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

Prosjektet blir beregnet til å kunne kappe hele 14 prosent av Oslos totale klimautslipp.

– Johansen må plukke opp tråden og kontakte partikolleger i regjering, sier Vea.

– Vi la opp til en plan A som innebar støtte fra EU. Nå haster det med å iverksette plan B og skaffe alternativ finansiering der både stat og kommune bidrar mer. Dette må ikke bli spikeren i kista for dette prosjektet, understreker Venstre-politikeren.

BAKGRUNN

  • EUs innovasjonsfond har EUR 1 milliard å bevilge i den første utlysningen for prosjekter med banebrytende teknologier innen fornybar energi, energiintensiv industri, energilagring og karbonfangst, bruk og lagring. Totalt 311 prosjekter søkte om finansiering i første utlysning
  • Fortum Oslo Varme er en del av det norske CCS-prosjektet Langskip
  • Den norske stat bidrar til fangst og lagring av CO2 fra Norcem sementfabrikk, og transport og lagring gjennom Northern Light, ved Equinor, Shell og Total energies
  • Fortum Oslo Varme er tidligere tildelt NOK 3 mrd i betinget støtte, med forbehold om ytterligere ekstern finansiering
  • Den 17. november offentliggjrode EUs Innovasjonsfond at de ikke tildeler Fortum Oslo Varme støtte i denne tildelingen

Byrådet og Ap kritiserte Solberg-regjeringen

Byrådet har tidligere ytret misnøye med at den nå avtroppende Solberg-regjeringen ikke ville gi større garantier til Klemetsrud-prosjektet.

Det samme gjorde daværende stortingspolitiker Espen Barth Eide i vinter, ifølge Dagsavisen.

– Det er nesten utrolig at statsministeren er så passiv, mente den nåværende klima- og miljøministeren da.

Marit Vea forsvarer den forrige regjeringens politikk med å vise til at det ikke ville vært noen mulighet for EU-støtte om prosjektet hadde blitt fullfinansiert av staten.

Nå stiller ting seg annerledes, slik Vea ser det.

– Dette er et tilbakeslag. Nå må vi gå sammen og finne løsninger. De globale avfallsproblemene er store og Norge kan ta en ledende rolle i å skaffe teknologien som skal til for å håndtere problemene, lyder oppfordringen fra Marit Vea.

Skuffet byråd

Avisa Oslo har forelagt utspillet fra Vea for byrådsleder Johansen. Han viser til næringsbyråd Victoria Maria Evensen, som uttaler følgende om avslaget fra EU:

– Jeg er skuffet over avslaget fra EU. Karbonnøytrale byer er en forutsetning for å oppfylle Parisavtalen, og da må vi fjerne utslipp fra avfallsforbrenning. Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg kan tjene som en blåkopi for andre byers bærekraftige avfallshåndtering. Nå må vi se på andre finansieringsløsninger.

Fortum Oslo Varme har mulighet til å søke på nytt i mars. Veas partikollega på Stortinget Ola Elvestuen understreker at dette avslaget ikke er noen grunn til å ikke prøve på nytt.

– Så må Oslo ha dialog med staten om restbeløpet som vil være der – uansett om støtten kommer eller ikke. For dette prosjektet skal vi klare å gjennomføre, sier Ola Elvestuen til Avisa Oslo.