– Vi planlegger for at vi må opp i et veldig høyt antall, sier Rina Mariann Hansen (Ap).

Avisa Oslo møter byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester utenfor rådhuset sammen med Norsk Eiendoms direktør og eks-Ap-politiker Tone Tellevik Dahl. De to har mandag hatt et møte. Der diskuterte de hvordan Norsk Eiendom kan bidra til at Oslo skal kunne oppskalere stort dersom kommunen blir bedt om å ta imot et stort antall flyktninger.

– Vi oppfordrer nå alle våre medlemmer, og særlig de som har ledige utleieboliger til å registrere seg hos oss. Så har vi kontakt med kommunen om hva behovet er på kort og lang sikt, forklarer Tellevik Dahl om Norsk Eiendoms bidrag.

Glad for initiativet

Norsk Eiendoms medlemmer teller over 260 eiendomsaktører. Disse inkluderer betydelige aktører som Obos, Bane Nor Eiendom og Studentsamskipnaden i Oslo (SiO).

– Vi vil gjerne være med å ta ansvar, understreker Tone Tellevik Dahl i Eiendom Norge overfor Avisa Oslo.

Hun ber Oslos boligaktører registrere seg på Norsk Eiendoms hjemmesider dersom de vil bidra med flyktningeboliger.

Byråd Hansen er på sin side svært glad for initiativet fra Norsk Eiendom – på et tidspunkt der over 2 millioner ukrainere er på flukt fra russiske våpen. Hun mener de profesjonelle boligaktørene kan bidra til med sin bransjeerfaring og sikre forutsigbarhet for ukrainerne på flykt.

– Det gir oss en sikkerhet på at det ligger en viss profesjonalitet i bunn, sier Rina Mariann Hansen.

– Tror ikke det kommer til å holde

Kommunen har selv kartlagt hva den har av tilgjengelige boliger. Den viser at Oslo kan bosette rundt 2000 flyktninger. I tillegg har 91 privatpersoner stilt boliger til disposisjon. Over 400 har sendt e-post, men dette kan være om boliger eller annen hjelp.

– Vi tror ikke det kommer til å holde, og ser for oss at vi kommer til å trenge flere boliger, slår Hansen fast.

– Hvor mange ser dere for dere?

– Det har vi ikke tall på nå. Vi vet ikke hvor mange som kommer til Norge, og da vet vi heller ikke fordelingen til kommunene, lyder svaret fra Hansen.

– Veldig takknemlig

Grünerløkka sykehjem er foreløpig det eneste konkrete bygget som er nevnt, men flere andre bygg skal være aktuelle. Byråden vil ikke ut med hvilke bygg det er snakk om.

Bakgrunnen for det er at byrådet ennå har et arbeid med å vurdere byggene.

– Noen er rapportert inn fra bydeler, andre har byrådet selv skaffet oversikt over, sier Rina Mariann Hansen til Avisa Oslo.

Oslo kommune har gått ut på sine hjemmesider og bedt folk registrere sine ønsker om å tilby hjelp til flyktninger. På spørsmål om hva hun tenker om responsen fra Oslos befolkning, svarer byråden for arbeid, inkludering og sosiale tjenester som følger:

– Vi ser at Oslo-folk melder seg til veldig mange forskjellige ting. Det viser et utrolig stort engasjement og at Oslos befolkning har blitt veldig berørt av situasjonen i Ukraina, og har lyst til å stille opp. Det er jeg veldig takknemlig for.