– Vi vil gjerne invitere MDG til å være med på det prosjektet det er å gjenreise osloskolen, etter nå seks år med SV bak rattet. Jeg opplever at MDG i hovedtrekk ligger nærmere oss i skolepolitikken enn de gjør i SV og Arbeiderpartiet.

Det sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke. Han møter Avisa Oslo sammen med gruppeleder for KrF, Karoline Nordbø og Oslo Høyres skolepolitiske talsperson Mehmet Kaan Inan.

Vil redde fritt skolevalg

Forrige uke bekreftet Oslo MDG at de ønsker å utsette avgjørelsen om nytt VGS-inntak til neste bystyreperiode. Det gleder de tre borgerlige partiene, som alle ønsker fortsatt fritt skolevalg i Oslo.

– Det betyr at det frie skolevalget er reddet i alle fall i denne bystyreperioden. Vi håper og tror at MDG blir enige med oss i det programmet de gikk til valg på forrige gang, sier Bjercke.

Dette er forslaget om ny inntaksmodell

Siden 2009 har Oslo hatt et karakterbasert inntak til videregående opplæring. Det betyr at hvorvidt du kommer inn på en videregående skole avgjøres av hvor gode karakterer du har fra ungdomsskolen.

Dette vil byrådet nå endre.

Den nye modellen er en såkalt «blandingsmodell». Den innebærer at:

  • Halvparten tas inn på ulike videregående skoler basert på karakterer, slik det er i dag.
  • Den andre halvparten tas inn fra ulike karaktergrupper. Det er fem intervaller, og hvert intervall får 10 prosent av plassene.

Altså vil alle skoler ha elever med ulike karakterer, hvis SV får det som de vil. Oslo Ap støtter denne modellen. MDG har ikke bestemt seg.

Både Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Folkets Parti har alle utalt seg kritiske til det nye forslaget.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) har tidligere uttalt følgende om inntaksmodellen til Avisa Oslo:

– Jeg er veldig fornøyd med at vi nå går inn for en modell som kombinerer elevenes valgfrihet og bekjemper ulikhet i byen vår på samme tid, sa skolebyråd, som også er leder for Oslo SV, da hennes fylkeslag gikk inn for blandingsmodellen.

Men Høyre, Venstre og KrF ønsker ikke bare å samarbeide med miljøpartiet i saken om inntaksmodellen i videregående skole. De ser for seg et samarbeid som omfatter flere aspekter ved hele osloskolen.


– Det viktigste er å skape ro og orden i osloskolen etter sju år. Nå har det vært mye uro. Det andre er at vi har ganske like løsninger på hvordan vi kan skape en bedre skole for elevene, og få flere til å fullføre og bestå, sier Høyres Inan.

KrFs Nordbø legger vekt på lærernormen, og mener budsjettet burde prioriteres slik at skolene får muligheten til å ansette flere lærere.

– Dette er jo en mulighet for MDG til å få øke lærertettheten. Lærenormen er ikke oppfylt enda, med SV bak rattet. De sier flere ganger at den er oppfylt, men hvis du spør skolene så er den ikke det.

Hun legger til:

– Så ser vi nå at regjeringen ønsker å stramme inn slik at det blir vanskeligere både å drive og etablere private og ideelle skoler. De ønsker rett og slett å dytte alle sammen inn i samme trakt, og klarer ikke å se at Oslo består av elever som har ulike behov. Noen trenger spesialundervisning og andre trenger å få hjelp til å løfte talentet sitt.

– Har mer å oppnå med oss

– Hvis MDG skulle åpne for mer samarbeid med dere i skolen – tenker dere at det åpner for samarbeidsmuligheter på andre tema?

– Absolutt. Jeg tror de som oss ser at det er blitt mye uro i osloskolen de siste årene. De ser på og er bekymret for frafall på grunn av vold og uro. Vi er nødt til å bruke mer ressurser på skolen, sier Bjercke.

Inan mener at å fjerne fraværsgrense og eksamen, slik det har blitt gjort under koronapandemien, er feil vei å gå.

– Jeg tenker at MDG er like opptatt av oss av at barna faktisk lærer noe på skolen. Denne SV-skolen som vi er redd for blir innført i osloskolen, det er en skole som ikke stiller krav til elever og som ikke er opptatt av elevenes frihet, sier han.

– Er dette frieriet et slags første skritt til for å få MDG til å bytte side før valget?

– Jeg tror MDG er enige med oss i mange andre saker også, men skolepolitikk er et område vi ser vi har mye til felles. Byutviklingspolitikk og klimapolitikk også tror jeg det er mer å oppnå sammen med oss enn hos de kameratene de har i dag, svarer Bjercke.

MDG: – Takk, men nei takk

Rauand Ismail er bystyremedlem for MDG samt vararepresentant for partiet på Stortinget. Når han får høre om den borgerlige invitasjonen, sier han følgende:

– Det er veldig hyggelig med frierier, men vi sitter i byråd med SV og AP og fører en politikk for Osloskolen sammen med dem. Jeg sier takk, men nei takk. Vi tar gjerne imot innspill, men i utgangspunktet er vi ikke enige med de borgerlige partiene i skolepolitikken.

Ismail vedkjenner at både det faglige og sosiale tilbudet til elevene i Osloskolen har vært kraftig svekket under pandemien.

– Nå ønsker vi i MDG mer variasjon, motivasjon og trivsel for elevene. Høyresida er opphengt i utdaterte dogmer om mer intensiv klasseromsundervisning, å «stille krav», og å sanksjonere elever som er demotiverte eller ikke har det bra, hevder han.


Slik Ismail ser det, er de borgerliges oppskrift mer prøver og mer rapportering.

– MDG ønsker det motsatte. Vi vil ha en målretta innsats for mer trivsel, motivasjon og dermed også læring. At elevene har det bra og stresser mindre er for oss både et mål i seg selv, og det er viktig for at elevene skal lære noe i klasserommet.

– Er det virkelig ingenting i skolepolitikken dere er enige med de borgerlige om?

– Jeg skal ikke avvise at vi lytter til innspill hvis de ønsker å strekke ut en hånd til hele byrådet. Men hvis de ønsker å strekke ut en hånd til MDG med en skolepolitikk som lukter borgerlig pisk, så sier jeg nei takk. For vi er mest enig med SV og Ap. Så er vi uenige med dem også i enkeltspørsmål. Et eksempel er inntaksordningen, som vi nå har valgt ikke å innføre denne perioden. Men byrådsplattformen vår står fast, og den forbedrer Osloskolen hver eneste dag.