– Realiteten her har vist at de tok feil. Det hadde vært ålreit om de kunne sagt det. Når du går hardt ut og sier at de er bekymret for byvekstavtalen, før regjeringsplattformen viser at det kommer mer penger, så hadde det vært greit å få litt refleksjon om «hvorfor tok jeg så utrolig feil?» og «hvorfor bidro jeg med denne skremselspropagandaen?".

Aps samferdselspolitiker og påtroppende gruppeleder Andreas Halse er ikke nådig. Tiraden hans retter seg mot Mathilde Tybring-Gjedde og de andre politikerne som mente at en ny regjering ville bety kutt i Oslos byvekstavtaler.

– Den enorme støtten vi har til utbygging av kollektivtransporten i Oslo, som Høyre kjemper for, den er jeg redd for at vil stå i skvis og blir redusert. Det vil gå utover den store utbyggingen av kollektivtransporten vi trenger i Oslo for folk og for å nå klimamålene.

Selv viser Halse til Ap- og Sp-regjeringsplattformen som fasit. Der stadfestes det at regjeringen vil øke det statlige bidraget til 70 prosent i prosjektene som i dag finansieres 66 prosent av staten.

Mathilde Tybring-Gjedde er helt uenig i kritikken. Les hennes svar lenger ned i saken.

– Et stort løft

For Oslo og Akershus' del innebærer det 632 millioner kroner, ifølge Halse. Det er korrekt utregnet ut ifra en økning på fire prosent av dagens statlige andel, men departementet bekrefter ikke den konkrete summen overfor Avisa Oslo.

Halse er imidlertid klar på at det digre beløpet blir et stort løft.

– Det er et ganske klart eksempel på at vi nå har en regjering som setter byvekstavtalene høyere enn den første. Det som ikke var mulig å få til med den forrige regjeringen, får vi til nå.

Mathilde Tybring-Gjedde var ikke den eneste som uttrykte bekymring for kutt i byvekstavtaler. Byrådsleder Raymond Johansen gjorde det samme. Da Avisa Oslo viser til Johansens bekymring, mener Halse at Ap har fått gjennomslag i regjeringsforhandlingene.

Samtidig har han stor tro på velvilje på samferdselssiden med partikollega Jon-Ivar Nygård som samferdselsminister.

– En statsråd som har lyst til å møte oss og komme oss i møte er et stort framskritt, mener Andreas Halse.

Svarte på frykt for billigere forurensning

På klimasiden er regjeringsplattformen blitt refset av både Høyre og MDG for å love å kutte drivstoffavgifter.

– De vil ha billigere bensin og diesel, og det er skandaløst. Det er det motsatte vi trenger, sa Oslo MDGs fungerende politiske leder Rauand Ismail i forrige uke om punktet Høyre-gruppeleder Anne Haabeth Rygg kalte «bakstreversk».

Da Avisa Oslo tar kontakt med Aps klima- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide, kontret han med at regjeringsplattformen legger opp til at CO₂-avgiften skal gradvis økes til om lag 2.000 kroner frem mot 2030.

– Poenget er at vi vil kompensere på andre måter, som med veibruksavgift, for deler av effekten på pumpeprisen av en ellers økende CO₂-avgift. Men prisen vil jo fortsatt gå opp.

Frykter ikke endret fordelingsnøkkel

Halse viste til det samme som Barth Eide i intervjuet med Avisa Oslo.

– Jeg har forståelse for at det ble misforstått. Jeg er ikke opprørt over det. Men det er godt at det som kommer til å skje at vi får sterkere nasjonal innsats for utbygging av ladeinfrastruktur og en gradvis økning av avgifter på bensin og diesel.

– Høyre frykter at Oslo rammes når regjeringen skal se nærmere på fordelingsnøkkelen til kommunene. Er det en bekymring du deler?

– Nei, egentlig ikke. Høyre vil snakke om fordelingsnøkkelen, men det handler egentlig om kroner og øre. Jeg er ganske trygg på at Oslo kommune kommer til å få mer penger fordi kommunesektoren får mer penger. Det kan godt hende at Oslo får litt mindre andel enn tidligere, men jeg vil heller ha en mindre andel av en større kake enn det opplegget vi har hatt med forrige regjering.

– Merkelig

Mathilde Tybring-Gjedde er forelagt sitatene til Halse, men står fremdeles ved kritikken.

– Dette er et merkelig angrep fra Aps Andreas Halse. Ap og Sp har akkurat lagt frem en regjeringsplattform som inneholder konkrete dyre løfter for distriktene, mens storbyene så vidt nevnes. Halse bør være like bekymret som meg for at det økonomiske handlingsrommet til regjeringen de neste årene er bundet opp til dyre ideer og dårligere løsninger utenfor Oslo, sier hun.

Hun trekker frem at statlig satsing på kollektivtransport er et av områdene den borgerlige regjeringen har satset tungt på, og at en liten økning i denne støtten ikke er særlig betydelig.

– Mens arven etter Stoltenberg var nærmest ingen finansiering av kollektivtrafikken og svak kommuneøkonomi, har den borgerlige regjeringen lagd byvekstavtalene. Høyre har i løpet av åtte år femdoblet kollektivsatsingen i Oslo og Akershus. Det er handlekraft på vegne av byene. Dersom Ap og Sp-regjeringen faktisk følger opp med kr og øre og øker kollektivstøtten til Oslo med noen få prosent, så er det sikkert fint.

– Men det endrer ikke det faktum at Oslo nå kommer dårligere ut i prioriteringskampen på nesten alle områder. Osloskolen skal tappes for penger, og til og med Halse innrømmer at Oslo vil komme dårligere ut vis-à-vis andre kommuner. Unge i Oslo trenger at vi Oslo-representanter kjemper for dem. Det kler Oslo AP dårlig å prøve å skjønnmale Senterpartiets tydelige gjennomslag i regjering.