I starten på året gikk Oslo kommune ut til befolkningen med en oppfordring om å gjøre tiltak i hjemmet for å bruke mindre vann: dusje kortere, slå av vannet mens man pusser tennene og bruk den lille knappen når du skal dra ned i toalettet.

Siden det har ikke vannbruken endret seg nevneverdig. Derfor sender kommunen mandag ut melding til alle innbyggere for å få folk til å redusere vannforbruket.

– Vi er nå et halvt år inn i en tørkeperiode og fortsetter dette kan det bli kritisk, sier Frode Hult, seksjonsleder i vann- og avløpsetaten.

Lavere enn vanlig

Han har de siste månedene bekymret seg for vannstanden i oslomarka. Lite nedbør, lite snøsmelting og et uendret forbruk har ført til at vannstanden i Maridalsvannet nå ligger på 69 prosent, mot et nivå på 88 prosent til vanlig

– Vi har fire tiltaksnivå og vi er nå på nivå en. Nivå to kommer når vannstanden er på 61 prosent. Det er ikke sannsynlig at det skjer før på sensommeren, men om folk er med på dugnaden kan vi unngå flere tiltak, sier Hult.

– Det er ikke krise nå, men det kan bli hvis tørken fortsetter og vi ikke gjør noen grep nå. Derfor sender vi nå ut melding til alle innbyggere.

Jobber med ny vannforsyning

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), sier dette viser behovet for å få på plass en ny vannforsyning for Oslo:

– Vi har mindre vann enn normalt i Oslos vannmagasiner, derfor oppfordrer vi folk om å være ekstra bevisste på vannforbruket, for å unngå at vi havner i en kritisk situasjon. Det monner hvis alle gjør litt, og Oslofolk er gode til å stille opp for fellesskapet når det trengs, sier hun. 

– Denne situasjonen viser hvor viktig det er at byrådet jobber med å få på plass en ny vannforsyning til Oslo. Frem til den står ferdig, vil vi være svært sårbare for vannmangel, for eksempel dersom vi får to tørre år på rad, legger hun til.

Lite nedbør

Det har vært svært lite nedbør i Oslo de siste månedene.

Bente Wahl ved Meteorologisk institutt forteller at det i mars og april til sammen er målt 13,3 millimeter nedbør. Normalen for den samme tidsperioden er rundt 85 millimeter.

– Det har vært ekstremt tørt. I Oslo og på målestasjonen på Blindern har det aldri vært målt så lite nedbør i mars og april, sier hun.

Ikke forbud

Det har vært lignende situasjoner i Oslo tidligere. I årene 1995 og 1996 var det to tørre år på rad. Da var vannstanden i Maridalsvannet nede på 30 prosent, og det ble innført vanningsforbud i hovedstaden.

Vannbruken i Oslo i dag ligger på rundt 3.000 liter i sekundet. Foreløpig har ikke kommunen lagt ned noe forbud eller restriksjoner for vanning, men om ikke folk blir med på dugnaden kan det komme nye tiltak.

– Hovedbudskapet nå er at om alle er flinke er det ikke sikkert vi trenger et nytt tiltak etter sommeren. Folk skal få vanne plantene, men dette er ikke tiden for å sette sprederen på gressplenen. Fortsetter denne tørkeperioden uten at det ta grep kan det bli vannkrise neste år, avslutter Hult.