– Det er ganske drøyt at at staten skal tjene 9 milliarder på en tomt de fikk gratis, sier Bjercke til Avisa Oslo.

Utsagnet kom kort tid før onsdagens bystyremøte.

Der spør Bjercke om Oslo kommune bør få tilbake Ullevål sykehus-tomten, dersom staten overprøver det nåværende flertallet i Oslo bystyre og legger sykehusdriften ned, noe helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ikke utelukket i forrige uke

Ved innføringene av de statlige helseforetakene ble en rekke kommunale og fylkeskommunale tomter overført til staten i 2002.

– I den forbindelse ble også Oslo kommunes sykehuseiendommer overdratt til staten helt gratis, fordi forutsetningen jo var at staten skulle drive sykehus på dem. Nå ser det ut til at staten har andre planer for bruken av Oslo kommunes tidligere eiendommer, lyder innledningen til spørsmålet Hallstein Bjercke i sitt spørsmål.

Deretter advarer han mot en situasjon der staten kommer til å tjene store penger på boligbygging på en tomt Oslo kommune i utgangspunktet ga fra seg.

– Oslo kommune ga ikke bort tomten på Ullevål for at stane skulle tjene seg rik på boligspekulasjon – tomten skulle brukes til sykehusdrift. Venstre mener det er rett og rimelig at Oslo kommune får tomten overført tilbake fra staten dersom den ikke lenger skal brukes til offentlige formål. Er byrådet enig i det, lyder Bjerckes spørsmål.

Under dagens møte svarte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at byrådet prinsipielt er opptatt av å ivareta verdiene Oslo har og rettmessig eier. Johansen har per nå ikke har oversikt over de juridiske detaljene i den aktuelle saken.


Han presiserte samtidig at byrådet kommer til å følge opp saken om det blir aktuelt å regulere tomta til boliger.

Venstres Hallstein Bjercke takket Johansen for det han omtalte som et konstruktivt svar, og fulgte opp med å stille følgende spørsmål:

- Vil byrådet ta initiativ ovenfor staten for å Ullevål-tomten tilbakeført i kommunens eie, dersom den ikke lenger skal benyttes til sitt opprinnelige formål?

– Bystyret kan være veldig sikre på at vi gjør alt vi kan for å for å få det som rettmessig tilhører oss, svarte Raymond Johansen, som samtidig omtalte saken som "juridisk krevende" - i og med at tomta formelt eies av staten.

Avisa Oslo kommer til å følge onsdagens bystyre og oppdatere fra møtet.