– Det er helt vanvittig. Vi har jobba for dette her så lenge. Vi er så glade og så ydmyke for at politikerne her har hørt på oss hele veien. Det er kjempestort for oss.

Det sa Bente Øiestad ved Aline og Frydenberg barnevernssenter til Avisa Oslo.

Hun hadde nettopp gitt Høyre-politiker Hassan Nawaz en klem etter onsdagens vedtak i bystyret, som ble møtt med applaus fra galleriet der Øiestad og andre tilhørere satt.

– Vi føler virkelig at den jobben vi gjør for disse ungene er viktig, for vi brenner så inderlig for dem, og da er det godt å få den anerkjennelsen vi trenger for å klare å stå i det. Det er beintøft. Det er en berg-og-dal-bane og et maraton av følelser. Du tar et barn til deg, du gir det alt du har, også skal du flytte det igjen. Men vi gjør det så gjerne, vi har bare manglet den anerkjennelsen vi føler at vi har hatt behov for, sa Øiestad.

Deretter tilføyde Øiestad, som har jobbet i beredskapshjem siden 2003, følgende:

– Nå har vi fått den anerkjennelsen enstemmig. Det er jo stort. Jeg har aldri fått så mye takk og hørt så mye hyggelig som det de politikerne samlet står og sier. Det er alle partier og det betyr vanvittig mye.

– En viktig del av barnevernet

Den aktuelle bystyresaken handlet om å gi ansatte ved beredskapshjem bedre vilkår.

Nærmere bestemt skal ansatte ved kommunale beredskapshjem gis rett til Oslo kommunes tjenestepensjon og dekning av avgifter til yrkesskadeforsikring og oppsigelsesvern, i tillegg til økte kontraktslengder og gradvis høyere lønn etter ansiennitet.

Et beredskapshjem kan forklares som et spesialisert fosterhjem med særskilt kompetanse til å ta imot barn og unge i akuttsituasjoner, og gi oppfølging til barn med særskilte behov.

– Kommunens beredskapshjem er en viktig del av barnevernet i kommunen. Som vi har hørt stiller de opp på få timers varsel, de åpner hjemmet sitt for et helt ukjent barn, kanskje et barn som har vært utsatt for vold og overgrep, kanskje en liten baby født med abstinenser, sa Rødts Maren Rismyhr i et følelsesladet innlegg om beredskapshjemmene i Oslo kommune.

– Tar ikke vare på kompetansen

Blant årsakene til at opposisjonen valgte å fremme forslaget, er at ansatte ved beredskapshjem har hatt for dårlige ansettelsesforhold, ifølge forslagsstillerne – som for øvrig består av representanter fra Rødt, Høyre, Vestre, Senterpartiet, KrF, Frp og FP (tidligere FNB).

– Gjennom arbeidet med denne saken har vi fått den største respekten for de som tar på seg å være beredskapshjem. Vi har lært at et godt beredskapshjem kan bidra til å gi et uskyldig barn gode minner, en ny start og muligheter for et bedre liv fremover, sa Rismyhr, og la til:

– Oslo kommune har i dag et beredskapshjem som klarer å stå i dette. Vi har gode beredskapshjem med kompetanse og erfaring, men de har uverdige arbeidsforhold og de får ikke den anerkjennelsen for den jobben de gjør.

- De fortjener en tryggere arbeidsplass og dette var så velfortjent, sa Folkets Parti-leder og leder av helse- og sosialutvalget Cecilie Lyngby.

Gledestårer

Også posisjonen valgte å stille seg bak det aktuelle forslaget.

Etter det enstemmige forslaget var flere av politikerne synlig rørte. Både Rødts Maren Rismyhr og Høyres Hassan Nawaz var synlig blanke i øynene, mens Aps Jon Reidar Øyan måtte snu seg vekk for å tørke en tåre.

– Jeg er litt beveget jeg. Jeg syns det var skikkelig stort. Vi politikere kan ikke nok om en del om temaene vi skal bestemme over. Vi bestemmer hvordan folk skal utføre oppgaver, men da må vi også ta på alvor at de må ha en forutsigbarhet og de må ta en trygghet når de skal ta vare på de aller svakeste, sa Øyan til Avisa Oslo.

– Du gråter?

– Ja, jeg syns det er skikkelig stort.

Har gjort et dypt og varig inntrykk

Da Avisa Oslos reporter vendte seg mot Rødt-politiker Rismyhr, slo hun følgende fast:

– De folkene har gjort et dypt og varig inntrykk på oss. De har drevet voksenopplæring. De var på besøk i utvalget i januar og snakket om beredskapshjem. Vi fulgte det opp, og så viste det seg at flere var interessert i dette her.


– Det er veldig fint å være enige. Så nå gjelder det bare at noe skjer. Det må kunne gå an å få til en pensjonsordning når man klarer det i resten av landet. Jeg tror alle nå har skjønt hvor viktig beredskapshjem er, fortsatte Maren Rismyhr.

Hassan Nawaz i Høyre beskrev på sin side sakens utfall som utrolig gledelig.

– Det gjør ikke bare inntrykk på de som er til stede, men også på oss i bystyresalen.

– Det var applaus?

– Ja, det er første gang i min periode at jeg var vitne til applaus. Så er det tydelig ansvar opposisjonen tar når folk sier ifra. I dette tilfellet var det noen av de som jobber med de sårbare barna som sa fra. De har hatt mye dårlige vilkår en de statlige beredskapshjemmene. Dette burde skjedd lenge før, men nå rydder man i hvert fall. Det er jeg glad for at alle stiller seg bak, sa Hassan Nawaz, som ble innvalgt i 2019.