Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Strømstad Knudsen, deltok på onsdagens pressekonferanse i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet.

  • Se pressekonferansen øverst i saken.

Der kunne helseministeren opplyse at trinn fire av gjenåpningsplanen ikke innføres på nåværende tidspunkt.

– Pandemien er ikke over. Det er en bekymringsfull utvikling i flere europeiske land som følge av Delta-varianten, også i land med høyere vaksinasjonsdekning enn i Norge, slik som Storbritannia og Nederland. Det er knyttet usikkerhet til hvordan deltavarianten vil slå ut i Norge når det gjelder smittespredning og sykdom. Regjeringen har derfor valgt å følge rådet fra Helsedirektoratet og FHI og ikke iverksette trinn 4 i gjenåpningsplanen nå, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Han opplyser at en ny vurdering gjøres i midten av august.

Prioriterer barn og unge

En av årsakene til at trinn fire utsettes er at regjeringen ønsker at skolene skal kunne åpne på grønt nivå ved skolestart i august.

– Regjeringen har fulgt etatenes råd og vil ta en ny vurdering i midten av august. Gjennom hele pandemien har regjeringen prioritert barn og unge først. Nå blir det viktig å legge til rette for at skolene kan åpne på grønt nivå ved skolestart. Derfor må vi legge alt til rette for å få til det nå, sa Bent Høie under pressekonferansen.

Han fortalte imidlertid at det blir endringer i karantenereglene for barn og unge, blant annet at de under 18 år slipper smittekarantene.

Dette vil ha mye å si ved smittetilfeller i for eksempel skoleklasser og vil gjelde fra 16. august.

Ungdom må fortsatt i smittekarantene når de er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen, som for eksempel en kjæreste.

Endinger i trinn 3

Fra og med mandag 2. august blir det også noen mindre lettelser for voksne. Det åpnes blant annet for sosiale sammenkomster i bedrifter og på arbeidsplasser. I tillegg til dette kan voksne delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser.

NTB melder at det også gjøres unntak fra innreiserestriksjonene for mindreårige barn som reiser til Norge sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene på annet grunnlag enn koronasertifikat.

Barn som reiser med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjoner på grunnlag av koronasertifikat, har tidligere fått et slikt unntak og kan i dag reise inn.

Passasjerferger som seiler fra et grønt land til et land med karanteneplikt uten å ta om bord nye passasjerer, skal ikke regnes som offentlig transport etter covid-19-forskriftens regler om unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i områder med karanteneplikt.