(Oslodebatten)

For folk med høye boliglån - som det er mange av i byen vår - må vi ta grep for å holde renta i sjakk. Da er bensinpris-støtte en svært dårlig idé.

Som boligpolitiker og representant for Oslo på Stortinget, banker hjertet mitt for at folk skal kunne eie sitt eget hjem uten å miste kontrollen på regningene.

Nå herjer strøm- og bensinkrisa med folks lommebøker. Vi politikere må prøve å dempe presset mest mulig. Her mener jeg det nye statsbudsjettet gjør et kjempeviktig grep. Men grepet er ikke bensinstøtte, som noen etterlyser. Grepet handler faktisk om boligrenta.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Et voksende Oslo-problem

Hos den fjerdedelen av Oslos befolkning som tjener minst, eier to av fem egen bolig (SSB 2021). Mange folk med vanlige og lave inntekter vil bli hardt ramma av plutselig hopp i renta på boliglånet.

I tida fremover blir dette et voksende problem i byen vår. Inflasjonen går opp, og Norges Bank må skru til. Om utviklinga fortsetter, er den seineste rentehevinga kun begynnelsen.

Derfor er det viktig at vi holder igjen på pengebruken. Sånn bremser vi inflasjonen, og på den måten holder vi boligrenta i sjakk. Alt henger sammen med alt.

Ei fortelling fra 1987

Min familie kjøpte et hus i Oslo, i 1987, som vi fortsatt eier. Den samme dagen foreldrene mine signerte kjøpskontrakten, meldte Dagsrevyen at renta var satt opp til 16 prosent. De første fem årene var renteutgiftene nesten ikke til å betale, og verdien på huset falt konstant.

Foreldrene mine hadde negativ egenkapital midt i livet. Mange godt voksne i Oslo kjenner igjen denne bolighistorien, men ingen under 45 år har opplevd den usikkerheten foreldrene mine levde med i disse årene. At sånt kan skje, kan vi ikke la gå i glemmeboka akkurat nå.

I ukesvis har mange krevd at regjeringa skal kompensere for stigende bensinpriser over statsbudsjettet. Kravet er forståelig, men helheten i forslaget er dårlig.

Hadde staten punget ut for bensinprisene, ville inflasjonen og dermed rentesatsen steget. Flere nye rentehevinger vil gå aller hardest utover folk med høy gjeld. Mange av dem bor i Oslo, hvor boligprisene stadig toppes.

Vinninga går opp i spinninga

Selv for dem som kjører bensin- eller dieselbil, går vinninga opp i spinninga. Si du har en familie med samla boliglån på 3,4 millioner. Om man avviklet veibruksavgiften og fjerna CO2-avgiften, kunne familien spart ca. 500 kroner i måneden.

Men om boligrenta stiger med et halvt prosentpoeng, vil den samme familien få en ekstrakostnad på over tusen kroner i samme måned. Så er det bare å finne frem gangetabellen.

Gjeldsnivået i Norge og Oslo er rekordhøyt. OECD advarer om at vi er verdensmestre i privatgjeld her til lands.

Da kan vi ikke punge ut for den globale bensinpris-krisa over statsbudsjettet, og dermed sende regninga til dem som sliter med å betale ned på boliglån. Ikke bare er det dårlig pengebruk. I en klassedelt by som Oslo, er det også usosial politikk.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Etter to timer og 960 kroner, har vi ikke sett bildet vi kom for å se

Les også

De få timene lufta var trygg å puste inn var på natten

Les også

Mange kaller Tøyen for sitt hjem, men har ikke råd til å bo der lenger

Les også

I den lille gaten der jeg bor får ikke husene puste