Mandag ble det kjent at Løren barneskole i bydel Bjerke innfører digital undervising, etter smitteutbrudd av både delta- og omikronvarienten blant både elever og lærere.

Også på Veitvet skole i bydel Bjerke innfører de fra og med torsdag, digital undersving for elever mellom 5. og 10. klasse. Det bekrefter rektor Tore Hoem Aa til Avisa Oslo.

Men ikke på grunn av smitteutbrudd.

– Veldig mye sykdom og fravær på ansatte

– Hos oss har det vært på grunn av bemanningsproblemer. Vi har hatt veldig mye sykdom og fravær på ansatte, som har vært utfordrende. Vi har ikke kunnet drifte forsvarlig, sier rektoren.

Han forteller at bemanningssituasjonen har vært presset de siste tre ukene, men at det toppet seg i forrige uke.

– Da hadde vi 34 ansatte borte fra jobb, og søkte Utdanningsetaten om å få redusere driften og ha hjemmeundervisning fra 5. til 10 trinn. Det vil vi ha fra torsdag og fram til jul, sier han.

Veitvet skole har rundt 100 ansatte og totalt 629 elever. 419 av elevene går på 5. til 10. trinn, ifølge Hoem Aa. Han forklarer innvilgelsen av digital undersiving vil frigjøre noen ansatte og vikarer til å bemanne 1–4 klasse og AKS, som skal være på skolen.

De ansatte som har vært borte, er i hovedsak ansatte som driver med elevrettet arbeid, «de som er i førstelinje inn mot elevene», ifølge rektoren.

– Har de ansatte hovedsakelig vært borte på grunn av koronasykdom eller symptomer?

– Det har vært korona også, men terskelen skal nå generelt være lav for å holde seg hjemme. Vi har ikke hjemmel for å grave veldig i folks sykefravær heller, men jeg tror at de som har vært borte har vært det på grunn av sykdom eller symptomer.

Osloskolen i skvis: – Mange av våre medlemmer skulle ønske seg hjemmeskole

Redd for korona før jul

Rektoren sier han vet at mange lærere – også på andre Osloskoler – er redd for å bli smittet eller havne i karantene nå i forbindelse med kommende julefeiring.

– De fleste yrkesgrupper kan velge hjemmekontor, men det kan ikke lærerne. Man blir yrkesmessig utsatt for potensielt å bli smittet. I hvert fall så lenge det er sånn at man ikke har tilstrekkelig kontroll på hvilke elever som er smittet, og ikke. Det er en utfordring. Jeg tror det er mye mørketall på smitte blant elever som vi ikke får tak i, i tide.

Han mistenker at det kan ha vært mye koronasmitte blant elever ved skolen.

– Smittevernteamene i bydelene driver ikke lenger smittesporing og oppfølging av nærkontakter på samme måte som tidligere, og dette medfører også at skolen ikke informeres og involveres på samme måte ved avdekket smitte. Bydelsoverlegen har heller ikke samme kontroll med testresultatene når de blir gjennomført som selvtester og ikke ved teststasjon. De har derfor også mye lavere tall på antall smittede elever enn det som meldes inn på skolen fra lærerne, sier han til AO og fortsetter:

– Nå er dette tillitsbasert med hjemmetester, og foresatte og elevene må selv kontakte bydelen. Det er kanskje en svikt i systemet der. Skolen sender hjem tester til 5.–10. trinn i tråd med «massetestingsregimet» i kommunen, men det er frivillig å teste seg. Det er varslet at 1.–4. trinn også skal i gang med slik testing som et nytt tiltak. Nå gjenstår det å se hva som blir beslutningene etter at det har vært en pressekonferanse i kveld med nye, nasjonale tiltak.

Lettelse og urettferdig

Selv om rektoren ser på den kommende digitale undersvingen som en lettelse fordi det vil løse noen av bemanningsutfordringene, er forventer han at noen av lærerne vil oppleve tiltaket som urettferdig:

– Mange av lærerne for de yngste elevene vil nok vil synes at det er urettferdig at de må stå i det som beskrives som smitterisiko helt fram til juleferien, mens de med de eldre elevene kan ha digital undervising. Det er vanskelig, sier han.

Hoem Aa understreker at de likevel har måttet gjøre det på denne måten fordi eldre barn i større grad kan delta i digital undervisning, og at konsekvensene dermed blir mindre. Han poengterer samtidig at kun bydelsoverlegen kan vedta å stenge ned skoler ved høyt dokumenterte smittetall.

På spørsmål om han frykter at kvaliteten på undervisingen kan bli svekket med digital undersøking, svarer rektor Tore Hoem Aa kontant nei. Han har tillit til at lærerne lager gode opplegg som ivaretar elevene.

Han presiserer samtidig at skolen vil ha tilbud til de som er i kategorien sårbare, og at det kun er snakk om fire dager.

– Vi får også frigjort store arealer på skolen på denne måten som 1. til 4. klasse kan bruke til å spre seg mer på. Dette kan også bidra til at det oppleves tryggere for dem som fortsatt skal være på skolen.

Utdanningsetaten: – Bekymret

Seksjonssjef Anne Myhrvold i Utdanningsetaten sier til AO at de er bekymret for at smitteutbrudd ved skoler i byen skal skje på flere skoler framover.

– Smittesituasjonen nå er krevende. Det er høyt sykefravær på skolene våre og mange er smittet, sier Myhrvold til AO.

På spørsmål om det er flere skoler i Oslo som vurderer hjemmeundervisning som følge av den pågående smittesituasjonen i byen, viser Myhrvold til at det er bydelsoverlegene som kan fatte vedtak om dette.

– Vi får tilbakemeldinger om at flere skoler står i krevende situasjoner, legger hun til.

På spørsmål om hvor mange og hvilke skoler spesifikt det er snakk om, svarer Utdanningsetaten:

– Vi har dessverre ikke en samlet oversikt over hvilke skoler vi er i dialog med nå. Hovedprioriteten er å finne gode løsninger i samråd med helsemyndighetene og skolene. Vi vet at situasjonen er krevende for noen skoler, men har ikke antall eller navn på enkeltskoler nå.

– Ønsker Utdanningsetaten strengere regler for Osloskolene mtp. smittevernregler for å forhindre spredning av smitte?

– Vi er i løpende dialog med både helsemyndighetene lokalt og nasjonalt om smittesituasjonen, og det er de som gjør de helsefaglige vurdering. Vi er glad for at vi har fått et handlingsrom til å redusere åpningstiden eller antall elever som er til stede samtidig, og er opptatt av å få i gang massetestingen på 1.–4. trinn raskt nå, svarer Anne Myhrvold.