I FHI sin nyeste ukesrapport publisert 24. mars, kommer det fram at det er påvist flere tilfeller av mutasjonen E484K i Oslo og Viken denne måneden.

Mutantviruset E484K kan i enkelte screeningmetoder feiltolkes til å være den engelske virusvarianten, skriver FHI.

De opplyser også om at i overkant av tolv tilfeller er bekreftet, men at «det er flere sannsynlige tilfeller til undersøkelse.»

– Særlig oppmerksomme

Folkehelseinstituttet informerer om at de ber laboratorier som undersøker for virusvarianter om å være særlig oppmerksomme, og at de selv følger forekomsten av dette nye viruset tett:

«Vi følger ekstra godt med på det på grunn av deres potensielle smittepotensial eller immune escape», skriver de videre.

«Immune escape» vil si at virusmutasjonen hjelper viruset å omgå kroppens immunforsvar.

Mutantviruset knyttes ikke opp til et spesielt utbrudd i Norge.

Kan påvirke effekten av vaksiner

Ifølge et av verdens ledende medisinske tidsskrifter, British Medical Journal (BMJ) er det grunn til å være bekymret. I en artikkel fra februar i år skriver BMJ at E484K-varianten, som først ble identifisert som den sørafrikanske virusvarianten, og siden er funnet i den engelske, vekker bekymringer for at viruset vil utvikle seg ytterligere – og at dette kan føre til vaksineresistens.

BMJ presiserer at E484K ikke er en ny variant i seg selv, men en mutasjon som finner sted i ulike varianter.

Også Norsk Helseinformatikk publiserte i dag en artikkel om vaksineresistente mutasjoner, hvor E484K nevnes:

«En variant som nå sirkulerer i New York (E484K-mutasjon), ser også ut til å være mer resistent mot vaksinene (...).»

NHI refererer til en studie som «viser at forholdsvis små mutasjoner kan føre til betydelige svekkelser av vaksinene. Den kliniske betydningen av dette er foreløpig usikker, men resultatene viser virusvariantenes potensial til å unngå den immun-nøytraliserende effekten av vaksinene.»

I FHIs rapport kommer det fram at mutasjonen finnes i den sørafrikanske og den brasilianske virusvarianten, i tillegg til tre andre allerede identifiserte virusvarianter.

– Kan utkonkurrere opprinnelig engelskvariant

En kombinasjon av den engelske virusvarianten (B.1.1.7) sammen med E484K-mutasjonen, bekymrer britiske forskere. B.1.1.7 er betegnelsen på den engelske virusvarianten.

– Det blir en kombinasjon av et virus som sprer seg raskere, og som også omgår immunforsvaret. Det er bekymringsfullt, om den ikke blir stoppet kan den utkonkurrere den eldre B. 1.1.7-varianten, sier Ravindra Gupta ved Cambridge-universitetet i England, ifølge The BMJ.

Virolog Lawrence Young ved Warwick-universitetet presenterer enda en bekymring for denne virusmutasjonen:

At den kan være bedre stand til å smitte de som tidligere har vært smittet med den originale virusformen.

Oppdaget i Storbritannia

Mutasjonen ble først oppdaget i Storbritannia i februar i år, og 10. februar meldte NTB følgende:

De to nye variantene av covid-19 i England ligner på den sørafrikanske og den brasilianske varianten, ifølge en regjeringsoppnevnt komité i Storbritannia.

– De nye variantene har E484K-mutasjonen, som dannes på spike-proteinet på overflaten av viruset. Det er den samme endringen som er oppdaget hos den sørafrikanske og den brasilianske variantene av covid-19, og som har forårsaket bekymring verden over.