Midt i en stor lockdown grunnet en alvorlig pandemi, trenger selvfølgelig hovedstaden en avis som rapporterer fra time til time om det dramaet som nå utspiller seg i Oslo. I tillegg til de meget alvorlige medisinske og personlige konsekvensene av all nysmitten, tar nå nedstengningen av Oslo strupetak på mye av byens næringsliv.

I det korte bildet blir tusenvis permitterte fordi hoteller, restauranter, barer og butikker mister omsetning. I det litt lengre bildet risikerer et høyt antall mennesker i Oslo å miste jobben fordi så mye næringsvirksomhet nå står i fare for å bukke under.

I den krevende situasjonen Oslos nesten 700.000 innbyggere nå befinner seg i, er det selvfølgelig et skrikende behov for en nyhetsorganisasjon som er bemannet og rustet til å rapportere om alt som skjer i pandemiens kjølvann 24 timer i døgnet. Den akutte situasjonen har medført at vi har framskutt lanseringa av avisa med en måned. Vi vil gå live så raskt som mulig for å gi alle i Oslo et verktøy til å følge korona-utviklingen så tett som mulig.

Du er viktig!

Som framtidig leser er du uhyre viktig for oss. Da tenker jeg ikke på deg som bare abonnent. Vi vil invitere deg inn i redaksjonen. Som tipser, som meningsberettiget og som kilde. Du vil også bli invitert til å være med på å gjøre redaksjonelle valg. Rett og slett gis stor anledning til å påvirke hva vi skal skrive om. Min klare ambisjon er at redaksjonen skal jobbe og virke i tett integrasjon med deg som leser.

Meningen er at du uavhengig av politisk ståsted, etnisitet og seksuell orientering skal føle deg hjemme i Avisa Oslo. Vi skal konsekvent være på din side. I tillegg til å lese hva vi skriver på ao.no, vil du også kunne følge oss tett på Facebook og Instagram.

Uavhengig av pandemien skal Avisa Oslos rapportere mye gjennom levende bilder. Vi skal rykke ut og fortelle om dramatiske hendelser der det skjer når det skjer. Avisa Oslos reportere skal ut og være en del av bybildet.

Nyhetsvakuum

Ser vi forbi pandemien - når Oslo-samfunnet vender tilbake til en normalitet – er det ikke sånn at behovet for en egen avis for storbyen Oslo dabber av. Etter mitt syn er det et stort nyhetsvakum i Oslo. De andre store nyhetsorganisasjonene som har tilhold i Oslo, har ikke denne byens puls, ve og vel som sin viktigste prioritet. De jobber med helt andre geografiske nedslagsfelt enn vårt. Avisa Oslos virkeområde begynner og slutter ved bygrensa.

I tillegg til breaking news, vil Avisa Oslo særlig prioritere politikk, økonomi, kultur og underholdning, bolig, krim og sport. Vår ambisjon er at alt vi skriver, skal være interessant for hele Oslo samtidig. Framover vil det være viktig å rapportere om de store utfordringene Oslo kommune får med å opprettholde tjenestetilbudet. Kommunen er i en alvorlig økonomisk situasjon grunnet pandemien der tjenestetilbudet i alle bydeler er til vurdering. Nedskalering av dette tilbudet skal vi selvfølgelig følge med et årvåkent og kritisk blikk.

Tøffere prioriteringer vil skjerpe de politiske frontene. Redaksjonen skal inn på rådhuset i Oslo og dekke maktkampene. Vårt ståsted er selvfølgelig at vi er politisk uavhengige. Vi skal like gjerne slå til høyre som til venstre. Det vi derimot skal være, er å være patriot på byens vegne. Oslo trenger en stemme som taler byens sak, også i den nasjonale debatten.

Avisa Oslo skal følge de politiske vedtakene ut og reportasjelegge konsekvensene av dem for byens borgere. Brytninger avler debatt. Vår klare ambisjon er at den mest interessante debatten om konfliktene i Oslo og byens framtid, skal skje hos oss. I tillegg til at vi er politisk uavhengige, skal vi være maktkritiske, gravende og etterrettelige.

Positiv kraft

Ut over all næringsvirksomhet som sliter, er det samtidig viktig å være klar over at i byen vår popper det opp gründerselskaper i et omfang som er alle andre byer i Norge misunner oss. Oslo er en smeltedigel med veldig mye positiv kraft i seg. Denne positive kraften skal Avisa Oslo gjenspeile. Vi skal jakte på historier om det levedyktige. Det som gir oss alle et håp om en bedre fremtid.

Oslo er også landets underholdningshovedstad. Mesteparten av tv, filmer og reklame har sitt utspring i Oslo. Vi vil fortelle om denne framvoksende industrien. Avisa Oslo vil også rapportere om hvordan byens uteliv arter seg. I Oslo bor flesteparten av landets kjendiser. Vi skal også være til stede når den røde løperen rulles ut.

Oslo har landets mest krevende og varierte boligmarked. Det skal vi rapportere om. Byen er en magnet på unge mennesker fra hele landet. Spesielt i de sentrumsnære bydelene er det en knallhard kamp om de mindre leilighetene både til leie og eie. Særlig fra der boligmarkedet koker skal vi rapportere.

Det skjer mye kriminalitet i Oslo som det aldri blir rapportert om. Det skal vi gjøre. Vi skal også skrive om og formidle sport på nye måter. Avisa Oslo vil overføre mye sport live.

Det er et privilegium for meg å være redaktør for Amedias nye storsatsing i Oslo. Jeg har vært med ganske lenge i denne bransjen og fått være med på mange oppturer, men jeg har aldri gledet meg sånn til å ta fatt som nå. Jeg lover deg at jeg vil virke så godt jeg kan for deg som leser og for hele byen som helhet. Jeg er så bramfri at jeg mener at Oslo trenger oss!