Demonstrasjonen ble til etter at Gaute Drevdal i forrige uke ble dømt til ett års fengsel for ett tilfelle av voldtekt i Borgarting lagmannsrett.

Dette etter at kulturprofilen sommeren 2020 i Oslo tingrett ble dømt til 13 år og seks måneders fengsel for ni voldtekter av åtte kvinner, og seksuell omgang med en 15 år gammel jente, i perioden 2005–2014. Dommen i lagmannsretten betød derfor en frifinnelse i åtte av ni voldtektstiltaler.

Demonstrantene krevde også at det skal bli innført samtykkelov.

Gaute Drevdals forsvarer, Victoria Holmen, sier følgende om demonstrasjonene, på vegne av sin klient:

– Det er vanskelig å forstå reaksjonene. Jeg vil imidlertid fremheve at frifinnelsen av Gaute Drevdal er avgjort på beviskravet. En «samtykkelov», som demonstrantene ønsker seg, vil stille like høye krav til beviset som dagens voldtektsbestemmelse, forteller Holmen til Avisa Oslo.

«Den provoserende sannheten om hvor enkelt det er å voldta noen i Norge, medfører at vi får flere overgripere, og at flere ofre blir til» sa June Holm som en av dagens appellanter.

– 1 av 10 kvinner er utsatt for voldtekt, og bare 1 av 100 voldtektssaker ender med domfellelse. Jeg synes det er viktig å fortelle at de ikke er aleine i det de har opplevd. Dette er et stort samfunnsproblem som vi må gjøre noe med, forteller Holm til Avisa Oslo.

– Det norske rettssystemet klarer ikke å ivareta kvinner som er utsatt for overgrep. Vi protesterer mot dette. Vi krever en samtykkelov og en full gjennomgang av det norske rettssystemet, sier Stø til Avisa Oslo.

Iman Alsabekova (21) ville delta på fredagens demonstrasjon for «å stå opp for meg selv og alle andre som har opplevd voldtekt og annen vold.»

– Jeg har selv vært utsatt for det. Jeg anmeldte aldri. Jeg var på overgrepsmottak, men advokaten min sa saken ville bli henlagt, så jeg ga opp.

Komiker Sigrid Bonde Tusvik var på talerlista:

– Jeg vil lære sønnen min om hva samtykke betyr. Jeg skal lære barna mine at samtykke ikke er usexy. Vi har kommet til kort når det kommer til beskyttelse av jenter og kvinner. Begynner vi ikke å bli lei av å lese at 1 av 10 kvinner har blitt voldtatt? Jeg kjenner en haug av jenter som er blitt voldtatt, sa hun til demonstrantene.


– Jenter skal få lov til å være frie. Jeg tror samtykkelov er trikset, og der må vi ha en fortgang, forteller hun til Avisa Oslo.

Tidligere i dag ble det kjent at Borgarting lagmannsrett i Oslo har blitt utsatt for hærverk. Kvinneaktivister sier hærverket er knyttet til dommen mot Gaute Drevdal.