Det sier Berit Jagmann, leder for Beboerforeningen for Grønland og Nedre Tøyen.

Hun kommenterer tiltaket satt i gang av byråd Rina Mariann Hansen (Ap), hvor trivselsvektere skal inn i området rundt Urtegata på Grønland, fra mai og ut juli.

– Det er for å se om det kan ha en effekt i området, om det kan gjøre at det blir bedre både for de som bor der og som har det som skolevei, men også for dem som bruker Fyrlyset og som henger utenfor, sier byråden til Avisa Oslo.

Åpenlys rusbruk

Konflikten, som Avisa Oslo har skrevet flere saker om, er mellom beboere representert av beboerforeningen, og Frelsesarmeens kontaktsenter for rusbrukere, Fyrlyset:

Beboerforeningen mener at rusbrukere tilknyttet Fyrlyset overtar uteområdene rundt Urtegata og Urtehagen, og målet er at senteret flyttes ut av tett bebodde områder.

– Det vi er mest bekymret for er den åpenlyse rusbruken, rusatferden og ikke minst det åpenlyse dopsalget. Det blir jo ikke borte med trivselsvektere. Det kan godt være det demper konflikten i selve miljøet, men jeg har ikke stor tro på at det kan endre virkeligheten i særlig grad, sier Berit Jagmann.

Hun viser til en bydelsrapport, som sier at trivselsvektere har hatt liten betydning for utviklingen av det åpne rusmiljøet i området Storgata/Brugata.

Representanter for Gunerius og Kiwi er kjent med ordningen med trivselsvektere. De vurderer at innsatsen til trivselsvekterne har liten betydning for hvordan det åpne rusmiljøet utvikler seg. Dette begrunnes i at de oppfatter at vekterne ikke griper direkte inn og bortviser personer som har uønsket atferd da vektere som patruljerer i det offentlige rom ikke har hjemmel til å bortvise personer.

«Oversiktsnotat Rusmiljøer og byrom i Bydel Gamle Oslo»

Rapporten fra mars i år, titulert «Oversiktsnotat Rusmiljøer og byrom i Bydel Gamle Oslo», viser på den annen side at «vekternes tilstedeværelse kan ha bidratt til å redusere hendelser knyttet til adferd og konflikt rundt omsetning av rusmidler».

– Det er absolutt viktig å få dempet aggresjonen i miljøet, men det endrer ikke selve problemet så lenge rusbruken og dopsalget består.

Hun påpeker likevel at noe er bedre enn ingenting.

– Vi tror ikke det er mulig å flytte Fyrlyset i løpet av de neste månedene, det kommer til å ta tid. Så alle tiltak man kan gjøre i mellomtiden er bra.

– Positivt

Geir Gustavsen er leder for lavterskeltilbudet Fyrlyset, som har havnet i kjernen av konflikten. Han forteller at de «er villig til å flytte».

– Vi innser at det ikke er ideelt at et lavterskel rustilbud ligger i et boligområde, men vi ser dessverre ikke noen gode sentrumsnære alternativer i dag, og vi har sett lenge og mye, avslutter han.

Gustavsen er positiv til det midlertidige tiltaket med trivselsvektere.

– Vi tenker at alle personer som kan bidra med noe positivt er bra, og vekterfirmaet som er brukt i Brugata/Storgata, har gode skussmål og er flinke folk. Det blir spennende å se. Det er verdt forsøket, og jeg er glad for at det nå prøves.

Avtalen med vekterfirmaet, som har hatt trivselsvektere i Brugata/Storgata, skulle avsluttes i april. Nå forlenges altså kontrakten – og vekterne flyttes til Urtehagen-området.