– En katastrofe for båtmiljøet i hovedstaden. Fjordbyen mister nærheten og kontakten med havet, sier generalsekretær Stig Hvide Smith i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) i en pressemelding.

Båtforbundet har engasjert advokater for å unngå en utkastelse av båteierne på området. Forbundet mener at det ikke finnes erstatningsplasser for de 1.500 båtopplagsplassene og for 199 båtplasser i sjøen, og at dette er i strid med forutsetningene for områdereguleringen av Skøyen.

Dersom bystyret vedtar reguleringsplanen for Skøyen, blir det klager til Statsforvalteren og eventuelt rettslige skritt, skriver advokat Christian Bugge i en omfattende redegjørelse til Byrådsavdelingen for byutvikling.

Han mener at kommunen ikke har lov til å vedta en slik reguleringsplan uten at det er klarlagt hvordan dette skal finansieres.

Vil fremme sak etter påske

Båtforeningene på Skøyen har tidligere sendt et forslag til endring av reguleringsplanen til kommunen, men dette har ikke blitt utredet, eller gått videre med av kommunen.

Planen til byrådet er å fremme saken for bystyret så tidlig som mulig etter påske.

Oslo Høyre-politiker Anne Haabeth Rygg sier at det er en forutsetning at båtene skal kunne stå et annet sted i Oslo på vinteren. Hun kritiserer byrådet for å ikke ta hensyn til forslaget fra båtforeningene.

– Vi vet at omtrent 60 prosent av befolkningen i Oslo bruker Oslofjorden aktivt, og det er viktig å tilrettelegge for denne viktige delen av Oslos friluftsliv, det er jeg glad for at alle partiene i bystyret har vært så tydelige på, sier Rygg til Avisa Oslo.


– Jeg har en forventning om at byrådet legger fram en realistisk plan for hvor båtene kan være sammen med Områdeplan Skøyen. Områdeplan Skøyen kan ikke behandles uten at dette enstemmige vedtaket i bystyret faktisk følges opp, understreker Høyre-politikeren.

Det hører med til historien at det er opptil ti års ventetid for båtplass i flere av båtforeningene i hovedstaden.

FIKK DU MED DEG DISSE SAKENE?