Når det gjelder å nedlegge eller flytte Oslo Motorbåtforening fra Bestumkilen til ett eller annet sted, er det selvfølgelig en utfordring for alle medlemmene.

Mange av oss kjøpte en båtplass basert på at den lå der den ligger, og ikke et helt annet sted. Det blir det samme som du kjøpte en eiendom som blir ekspropriert og kompenseres med en annen eiendom på et helt annet sted. La dette være en diskusjon om lov og rett for seg selv.

En gruppe individer som virkelig nå blir utsatt, er de 6 prosent av befolkningen som har nedsatt funksjonsevne, eller bevegelseshemmet som det heter. I Oslo utgjør dette 36 000, og la oss si 10 prosent av disse har et forhold til båtlivet Dette blir 3 600 personer, og fordelt på totalt 30 båthavner i Oslofjordområdet blir det ca. 120 i vår båthavn.

Jeg er en av dem, en av de mange.

Som tidligere ung sjømann er mitt forhold til sjøen og havet samt båtlivet i marinaen, både en tiltrekning og helsemessig lindring på sjel og sinn. Jeg har vært bevegelseshemmet i de siste 15 år, og båtplassen i Bestumkilen har med sin tilstedeværelse og sin infrastruktur gjort at jeg kan opprettholde et noenlunde normalt båtliv, med alt dette innebærer.

Her kan jeg kjøre til HC parkering, pusse båten og gjøre klar for sommerens båtliv. Det er ingen andre båthavner som er så praktisk tilrettelagt som Bestumkilen for vår gruppe.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

«Det er ikke lett å være gammel» Det er søren ikke lett å være ung heller

Les også

Ingen annen utvei enn å inngå en dårlig leieavtale

Les også

Ruter: Meldinger over høyttaleren oppfattes som støy