– Det er kjempekrevende at Oslo Arbeiderparti nå har åpnet opp igjen det som ble avsluttet for flere uker siden. Her mener jeg de prøver å unndra seg ansvaret, sier Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum.

– Jeg vil minne om at Fornebubanen er like viktig for Oslo som for Bærum, spesielt når det gjelder å redusere biltrafikk. Alle som brenner for Fornebubanen ser at om vi skal nå Parisavtalen må vi finne en løsning for å redde banen.

– Kritikken fra hovedstaden går mye på at det stort sett er Oslo Vest som får nytte av banen – og at nytten er langt større utenfor Oslo?

– Østlige bydeler vil også få en kapasitetsendring. Så vil jeg minne om historien. Det er noe som heter Oslopakke 1 og 2. I tidligere pakker har Oslo blitt favorisert. Nå når det handler om å få Fornebubanen på beina, da brukes argumentet om at det går for mange penger hit. Jeg minner om at denne banen også er for Oslo.

– Useriøst

Vikens fylkesråd for finans Edvin Søvik sier at fylkesrådet må ta seg en tenkepause angående kravene byrådsleder Raymond Johansen (Ap) stiller for å godta Fornebubanen.

Det sier Søvik til Avisa Oslo etter at Johansen stilte seks krav for å støtte Fornebubanen.

Kravene inneholder blant annet at Viken må ta en «klart større» eierandel av prosjektet, som anslås å koste 23,2 milliarder kroner.

– Det er krevende at Oslo Arbeiderparti nå kommer med nye krav til en avtale de selv har vært med på å fremforhandle. Det er vanskelig å forholde seg til at det fremmes nye krav en måned etter at Oslopakke3-forhandlingene ble avsluttet, sier fylkesråden.

– Vi ønsker fortsatt å komme fram til en løsning som sikrer kollektivtilbudet i hovedstadsområdet og kutt i klimagassutslipp. Samtidig er det ikke et alternativ å reforhandle hovedlinjene i Oslopakke 3-enigheten nå. Vi trenger nå litt tid til å vurdere og se nærmere på hva som faktisk er foreslått, før vi bestemmer oss for hva vi gjør videre, tilføyer Søvik.

– Det ligger veldig tydelig i handlingsprogrammet til Oslopakke 3, at vi separat skal kunne behandle enkeltsaker i Oslo bystyre og Fylkestinget, svarer byrådsleder Raymond Johansen.

– Uansett så var vi plikta, på grunn av den nye kostnadsvinduet til Fornebubanen, å behandle den saken. Det er den prosessen vi nå gjør. Og vi er veldig tydelige på at vi mener at Oslo betaler en altfor høy andel til dette, så får vi gå inn i forhandlinger med Viken om ny og bedre avtale, avslutter byråden.

– Et forsøk på å bli kvitt SvartePer

Gruppeleder Viken Høyre, Anette Solli, sier at hun synes opptredenen til Oslo Arbeiderparti er useriøs:

– Dette er jo sammensatte krav til minst tre forskjellige instanser. I utgangspunktet har vi hatt et tyvetalls forhandlingsmøter og ble enige om en avtale som Aps gruppeleder sa han fikk godkjent i gruppen sin. Nå er de ikke enige lenger og fører forhandlinger i media. Det synes jeg er useriøst, men vi får ta tid til å lese kravene ordentlig i morgen, skriver hun i en SMS til Avisa Oslo.

– I utgangspunktet tenker jeg at den runden som må gås med alle aktørene for å få innfridd disse kravene er det ikke tid til før de fristene vi har går ut. Vil understreke at det ikke er Høyre som vil trekke seg fra avtalen, men Oslo Ap. Høyt spill og et forsøk på å bli kvitt Svarteper, legger hun til.

– Et salig kaos

Hallstein Bjercke i Oslo Venstre sier resultatet av det ekstraordinære gruppemøtet til Arbeiderpartiet «fremstår som et salig kaos»:

– Det er umulig å forstå om Oslo Arbeiderparti er for Fornebubanen eller om de er for Oslopakke 3 og det er to uker til disse sakene skal behandles i Oslo bystyre. Hvis dette ender med at Fornebubanen stoppes vil det være en katastrofe, sier han.

Han legger til at Oslo Venstre ikke har tenkt å la Raymond Johansen og Arbeiderpartiet stoppe kollektivsatsingen i Oslo.

– Når historien skal skrives vil Raymonds ettermæle etter åtte år som byrådsleder være at han har vært med på å sikre en ny motorvei i Bærum samtidig som han har rotet til Oslos årelange satsing på kollektiv. Venstre har i over 20 år vært en garantist for Oslos kollektivsatsing, og vi har ikke tenkt å la Raymond Johansen og Arbeiderpartiet stoppe fortsettelsen av byens kollektivsuksess. Vi skal jobbe knallhardt for å sikre flertall i bystyret for Fornebubanen og en fortsatt satsing på miljøvennlig transport i Oslo.

– Vil vurdere på nytt

Rødt har gitt et tydelig nei til Fornebubanen, i likhet med FNB, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, men etter mandagens pressekonferanse til leder i Rødt Oslo, Eivor Evenrud, at de kan komme til bytte side om noen av kravene til Ap innfris:

– Vi har, i likhet med Ap, sagt nei til avtalen som foreligger. Hittil har beskjeden vært at det ikke er mer penger å hente, men hvil Vikens andel og grunneierbidrag økes betraktelig, vil vi selvsagt vurdere vårt standpunkt på nytt, skriver hun i en SMS til AO.