(Oslodebatten)

Oslo universitetssykehus (OUS) har måttet tåle mye kritikk etter at planene for Oslos nye fødetilbud ble kjent. Ledelsen ved OUS møter kritikken ved å arrangere debatt på Litteraturhuset mandag kveld. Barselopprøret er eneste inviterte som representerer brukerperspektivet. Vi skal møte administrerende direktør ved OUS, politikere og jordmødre til debatt om fødsels- og barselomsorgen på OUS under tittelen «Gode på fag – dårlige på omsorg?».

LES OGSÅ: Raser over dårlig oppfølging av gravide: – Det er så grusomt at du heller vil bli hjemme

Konstaterer at de er gode på fag

Utgangspunktet for en god debatt må være at premissene den er bygget på, er sanne. Allerede i formuleringen av problemstillingen som skal debatteres, bruker OUS sin autoritet til å konstatere at de er gode på fag, men at de muligens har noe å jobbe med når det kommer til omsorg for gravide, fødende og barslende. Stemmer dette?

Barselopprøret har i løpet av det siste året samlet inn og publisert kvinners historier fra svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Vi så raskt at Oslo universitetssykehus skilte seg ut i negativ forstand, og bestemte oss for å undersøke hva dette kunne skyldes. Vi har intervjuet flere jordmødre og bedt om innsyn i bekymringsmeldinger sendt til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Det kommer frem at mange kvinner opplever å bli holdt hjemme så lenge at de føder hjemme, under transport eller kort tid etter at de ankommer sykehuset. Sykehuset klarer ikke å innfri kvalitetskravet om en-til-en-omsorg under aktiv fødsel. Vi vet at kontinuerlig jordmorstøtte gir bedre utfall for mor og barn. I tillegg er det mange kvinner som opplever at igangsettelser utsettes eller stoppes underveis på grunn av kapasitetsproblemer. Dette kan føre til tøffere fødsler og flere inngrep.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Barselomsorgen er nærmest ikke-eksisterende

Det er knapt jordmødre igjen som jobber med barsel. Disse er erstattet av helsepersonell uten nødvendig erfaring eller kompetanse. Konsekvensene for kvinnene kan være svært alvorlige og gå utover deres fysiske og psykiske helse. I tillegg opplever mange å aldri komme i gang med ammingen fordi deres spedbarn har blitt gitt morsmelkerstatning uten medisinsk indikasjon.

LES OGSÅ: Bemanningsproblemer, fulle fødestuer og kaos på barselhotellet: Slik er det å føde på Ullevål

Alt dette strider mot Helsedirektoratets anbefalinger som skal være faglig normerende for sykehuset. Dette betyr at OUS har mye å gå på når det gjelder det faglige. Når OUS legger opp til en debatt som ikke omfatter det faglige, minsker det rommet for å diskutere de strakstiltakene som må gjennomføres, både av sykehusledelsen og ansvarlige politikere, for at kvinner i hovedstadsområdet skal få et akseptabelt tilbud.

Det er på grensen til latterlig å diskutere «gode på fag – dårlige på omsorg» når vi står i en så alvorlig situasjon som vi gjør i dag. Vi må snakke sant om hvordan ting er. Først da kan vi begynne å diskutere løsninger på problemene og komme oss videre. Vi er nok mange som lurer på hvorfor ledelsen ved OUS ikke kan legge kortene på bordet og innrømme alvoret i situasjonen.

Det kan kjennes skummelt, men det kan hende at det er dette som er nødvendig for at det endelig kommer politisk handling som gjør noe med de grunnleggende problemene som har plaget svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i mange år.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Da livet begynte å vokse i magen, ble kroppen min så mye mer

Les også

Serien «Borgen» gjør skam på en normal fase i kvinners liv

Les også

Sorry, tanter. Jeg er ikke den neste til å gifte meg

Les også

Ullevål sykehus: Johansen gjennomskuer ikke det desperate salgstrikset