Fordi nemnda er å betrakte som «rettsvesen» og den barnevernsansatte et vitne, har Statsadvokaten i Oslo tiltalt barnevernslederen for å påvirke en aktør i rettsvesenet.

Barnevernslederen skal ved to anledninger ha prøvd å påvirke kollegaens vitneforklaring som skulle avgis i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i fjor høst.

Alvorlig

Strafferammen for overtredelse av straffelovens paragraf 157, som barnevernslederen er tiltalt etter, er på inntil seks års fengsel.

– Påtalemyndigheten ser alvorlig på dette. Straffutmålingen i denne saken vil jeg komme tilbake til ut fra det som fremkommer under behandling av saken, sier politiadvokat Erlend Hals Bakke til Avisa Oslo.

Han karakteriserer denne saken som «sjelden».

– Tiltalte nekter straffskyld, sier han til Avisa Oslo.

– Det nøyaktige saksforholdet ønsker jeg ikke å uttale meg noe om. Dette fordi det er en underliggende sak som det ligger en del taushetsplikt i, og av hensyn til det aktuelle barnet, sier han.

Det er Statsadvokatene i Oslo som har utferdiget tiltalen mot barnevernslederen på grunn av den høye strafferammen.

Det er ikke påstått fradømmelse av stilling i denne saken, bekrefter politiadvokaten overfor AO.

Påvirke aktør

Barnevernslederen er tiltalt for å «opptre slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling, et arbeid eller en tjeneste i forbindelse med en straffesak eller en sivil sak».

I dette tilfellet dreier det seg om en sivil sak.

Uenigheten i den lokale barnevernstjenesten skal ha ført til at lederen skrev en epost til kollegaen i august i fjor, forut for behandling av én konkret barnevernssak som skulle opp i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker to dager senere.

I eposten skrev lederen at det var uheldig at den ansatte var uenig med barnevernet og at dette setter kommunen i et dårlig lys.

«Jeg vil at du skal tenke litt på det frem til ditt vitne», skal lederen ha skrevet i eposten til kollegaen.

Ifølge tiltalen skal lederen også noen dager tidligere ha sagt til kollegaen at det var skadelig og/eller uheldig for barnevernet at den ansatte var uenig med dem.

Påtalemyndigheten mener uttalelsene var egnet til å påvirke den ansattes forklaring til saken som skulle behandles i Fylkesnemnda.

– På alvor

– Bydelen tar dette på alvor. Saken er håndtert etter de retningslinjer som foreligger i Oslo kommune. Saken er naturlig nok en belastning for de involverte, men barnevernet løser sine oppgaver uavhengig av denne enkeltsaken. Før det foreligger en rettskraftig dom, ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere, skriver bydelsdirektøren i den aktuelle bydelen til AO.

Det er satt av to dager i Oslo tingrett til behandlingen av straffesaken mot barnevernslederen.

Lederens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, skriver til AO at klienten ikke erkjenner straffskyld og at hun for øvrig ikke har noen kommentar.