I utgangspunktet skulle saken mot oslomannen gå for Oslo tingrett i mars, men den ble da avlyst og senere berammet på nytt i høst. Heller ikke det ble det noe av – og ny dato ble satt i februar.

Nå er rettssaken igjen flyttet, med oppstart 26. april.

– Forrige gang ble det påberopt ytterligere bevis fra påtalemyndighetens side, men forsvarer fikk for kort tid til å forberede seg. Nå er det en begjæring om ytterligere informasjonsinnhenting, som politiet er i gang med nå, opplyser politiadvokat Hilde Hermanrud Strand.

Seks års fengsel

I saken står en 36-årig mann tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighets- eller tillitsforhold. Grunnlaget er at han ved flere anledninger fra 2009 til 2011 skal ha forgrepet seg på fostersønnen, som da var i tenårene.

Helt konkret lyder tiltalen på overtredelse av straffelovens paragraf 193, med en øvre strafferamme på seks års fengsel.

Mannen nekter straffskyld.

Fagbladet var først ute med å omtale saken da tiltalen ble kjent tidligere i år. Her fremkommer det at 36-åringen gjennom en årrekke har jobbet i barnevernstjenesten flere steder i landet. Han har også kjøpt, eid og drevet flere selskaper innen barneverns- og omsorgstjenester.

I et intervju med NRK har mannen tidligere tatt et oppgjør med misbruk av barn i barnevernet.

Saken fortsetter under bildet.


Forsvarer Thomas Randby er foreløpig tilbakeholden med å kommentere saken.

– Nå er det berammet hovedforhandling fra 26. april. Det har vært konkrete grunner til at saken tidligere er utsatt. Utover det har jeg ingen kommentar, annet enn at min klient ikke erkjenner straffskyld, sier forsvareren til Avisa Oslo.

– Har utsettelsene kommet etter begjæring fra dere eller påtalemyndigheten?

– Det er sammensatte årsaker til det, men jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på det, svarer Randby.

– Belastende for min klient

Fornærmedes bistandsadvokat Aleksander Nyheim Jenssen omtaler de stadige utsettelsene som uheldige.

– Når det blir flere utsettelser, er det naturlig nok belastende for min klient. Han er interessert i få avsluttet denne saken, men nå er det engang slik at det av og til dukker opp ting som gjør at saker må utsettes. Når det er sagt er vi klare på at saken som nå er berammet, må bli gjennomført etter planen, sier Jenssen.

Politiadvokat Hilde Hermanrud Strand er ikke uenig:

– Generelt er det uheldig for de impliserte i enhver straffesak, selvfølgelig også denne. Det er noe vi forsøker å unngå, men rettens vurdering må vi bare ta til etterretning. Det er en avveining opp mot å få frembrakt mest mulig, relevant informasjon. Av og til blir resultatet at saken må utsettes for at man skal få gjort det man skal, sier Strand.