Onsdag formiddag benker rundt 70 elever på 9. trinn på Årvoll skole seg foran PC-ene i sine respektive hjem.

Den siste tiden har skolene i bydel Bjerke fått tilbud om å få barnevernstjenesten på digitalt besøk for å informere om deres tjenester, i tillegg til andre tjenester som er åpne for barn og unge under pandemien.

– Mange tror vi er stengt fordi det er rødt nivå i skolen og restauranter og butikker er stengt, men sånn er det jo ikke, sier Aslaug Skjold Unhjem, fagkonsulent i bydel Bjerke barnevernstjeneste.

En av seks har opplevd vold

I en undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, utført blant barn og unge i hele Norge i juni i fjor, fortalte omkring én av seks om minst en form for vold eller overgrep i løpet av de åtte ukene skolen var stengt våren 2020.

20 prosent av disse opplevde psykisk eller fysisk vold for første gang under nedstengingen.

Siden har det blitt mange nye måneder og uker med nedstenging og hjemmeskole.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sier til Avisa Oslo at de vet at mange barn og unge har det vanskelig under pandemien, og at de som hadde det vanskelig før mars 2020 har fått det verre. Samtidig meldes det om selvskading, spiseforstyrrelser og depresjoner hos mange som ikke hadde problemer tidligere.

– Nå har vi holdt på i ett år, og for mange har det vært ekstremt tøft. Samtidig vet vi at de færreste barn og ungdommer forteller om de mest alvorlige problemene til hjelpeapparatet. Det er en av grunnene til at byrådet har bedt barnevernstjenestene i bydelene være til stede på de arenaene barna er, og den utfordringen har blant annet bydel Bjerke tatt på strak arm, sier hun.

Thorkildsen var selv med i et møte mellom barnevernet og elever på Linderud skole tidligere denne uken. Hun sier at for å få ungdommene som trenger det til å ta kontakt må man senke terskelen.

– Det er veldig godt å se at lærere, sosiallærere, helsesykepleiere og barnevernet kan delta i slike møter sammen, slik at ungdommen kan se at det er mange de kan kontakte dersom de sliter.

Flere foreldre henvender seg til skolehelsetjenesten

På møtet med Årvoll skole onsdag deltok også skolens helsesykepleiere. Kari Sannerud er på skolen hele uken, og forteller at de har opplevd at det kommer færre elever og banker på døra til kontoret deres.

– Det har blitt mindre drop-in etter korona. Hva det skyldes er vanskelig å si, men vi lurer på om det er en utfordring å bevege seg uten for kohorter og at elevene ikke kan bevege seg så fritt som tidligere, sier hun.

Samtidig som at færre elever kommer innom for å ta en prat forteller hun at det de siste månedene har kommet flere henvendelser fra voksne.

– Vi har større pågang av bekymrede foreldre som vil vi skal snakke med barna deres. Det kan være om alt mulig, men vi ser at for ungdomsskoleelever som sliter med skolevegring er det enda vanskeligere å komme tilbake til skolen etter å ha hatt hjemmeskole, dersom man har slitt tidligere, forteller hun.

Viktig med kontakt

Aslaug Skjold Unhjem forteller at tilbakemeldingene på tilbudet har vært gode. Lærere og sosiallærere opplever at flere har fått med seg hvilke tilbud som finnes, og at flere har blitt klar over at de holder åpent under pandemien.

Tilbudet ble gitt til skolene i februar, og så langt har de møtt elever på tre skoler i bydelen. Fokuset har vært på elever på ungdomsskolen, fordi det er de som har hatt hjemmeskole og digital undervisning lengst.

– For oss har det viktigste vært å komme i kontakt med ungdommene og informere om at vi er her, og om hvem vi er. Mange tror kanskje at barnevernet tar barn, for det er gjerne det som kommer frem i mediene, men barnevernet har mange forskjellige oppgaver, og vi prøver først å fremst å hjelpe barn og foreldre å bo sammen hjemme. Men noen ganger må barn bo andre steder, avslutter hun.

Frykter for fremtiden

Onsdag ettermiddag orienterte byrådsleder Raymond Johansen bystyret om koronapandemien. Der sa han at smittesituasjonen i Oslo er dramatisk og at smitten fortsetter å øke blant barn og unge.

Les også

Det må smerte byråden å se hvordan ungdom nærmest presses til å bryte reglene

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sier at også hun er bekymret for hvordan barn og unge vil takle nye nedstenginger etter påske og frem mot sommerferien, dersom det kommer:

– Jeg er redd for at det blir mange flere som får store problemer om dette vedvarer. Det er beintøft for mange om dagen, og for mange tusen skoleelever i Oslo er det et enormt press nå. Jeg tror at når dette er over kommer det en «post-covid-pandemi», en psykisk-helse-pandemi, som det vil ta flere år å komme gjennom, sier hun.

– Vi må virkelig ruste oss nå, og bruke ekstra ressurser på barn og unge, både lokalt og nasjonalt. Det vil kreve enorme krisepakker fra storting og regjering å reparere skadene, noe som er sårt tiltrengt allerede i dag, avslutter hun.