(Oslodebatten)

Til Sunniva Holmås Eidsvoll, nytt byråd for oppvekst og kunnskap.

Nå som du er nytt byråd i Oslo har jeg lyst til å gi deg noen tips. Jeg håper ikke vi får flere pandemier, men skulle vi gjøre det, og skulle du få lyst til å legge ned barnehager, håper jeg du ringer meg eller husker på de fem rådene under. De har kommet til meg på hardeste vis da Monolitten barnehage ble lagt ned sommeren 2021. Da måtte 70 barn mellom ett og fem år bytte barnehage etter over ett år med strenge smittevernrestriksjoner i Oslo.

27. januar 2021 fikk samtlige foreldre i Monolitten barnehage beskjed om at barnehagen skulle legges ned til sommeren. De ansatte fikk beskjed et par dager før.

Ingenting tyder på at nedleggelsen var planlagt ut fra barns beste: Fireåringer som hadde ventet lenge på plass i Monolitten hadde blitt tatt inn før jul. I slutten av januar fikk de beskjed om at de på nytt måtte bytte barnehage om et halvt år. Og barnehagen og de ansatte hadde planlagt tilvenning med nye barn i februar.

Nedleggelsen var etter alle solemerker dårlig varslet og ikke planlagt.

Monolitten barnehage ble oppført som midlertidig brakkebarnehage i 2005. Visstnok ble det i 2014 bestemt at den midlertidige bebyggelsen ikke kunne videreføres, men det ble likevel gitt dispensasjoner for drift årlig. Frem til januar 2021.

Da pandemien hadde vart i nesten ett år, fikk noen uforståelig nok plutselig dårlig tid med å legge den ned. Det var svært mange andre løsninger som kunne vært forsøkt, utover den de gikk for: Splitte voksne og barn midt i en pandemi.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Så derfor, Sunniva, håper jeg at du leser rådene mine. Flere av rådene kan benyttes til barnehagenedleggelser generelt og under pandemier spesielt.

Fem tips til hvordan man legger ned en barnehage under en pandemi:

  1. Ikke legg ned en barnehage under en pandemi. Vent til den er over. Hvis barnehagen har stått i over 15 år, kan den mest sannsynlig stå ett år til. Under en pandemi er hverdagen snudd på hode, du som byråd må sikre stabilitet til byens minste. Det bør sitte veldig langt inne å legge ned en barnehage. Så langt inne at det egentlig er vanskelig å forstå at den beslutningen overhode kan tas under en pandemi. Om du vil gjøre det likevel, fortsett å lese punktene under.
  2. La barna som mister sin verden på dagtid slik de kjenner den, få flytte med personale og hele kohorter over i en annen barnehage. Ikke fordel dem i tilfeldige barnehager og ikke gi personalet jobb i en annen bydel enn der barna bor. (Vi savner dere Vesla, Vera, Joachim, Amund og alle dere andre).
  3. Ikke tving barna til å søke på vanlig måte i ordinært opptak, selv om reglene er slik; lag en ekstraordinær plan for en ekstraordinært dårlig beslutning.
  4. Ikke gi plass til barn i barnehagen rett før den skal legges ned. Små barn trenger ikke flere bytter enn høyst nødvendig. Hvordan tror du det var for Hennie på to år å bytte til ny barnehage i desember 2020, og i januar 2021 få vite at barnehagen legges ned?
  5. Ikke steng den umiddelbart, fas heller ut driften gradvis. Gi ett års varsel på hva som vil skje og stans opptaket. Barna har ikke fagforeninger som forhandler vilkårene eller streikevakter som kan løfte barnas stemme. Det er du som er barnas tillitsvalgt. Det er du som har ansvaret. Det er kanskje ikke lønnsom drift, men hva er sorgen og savnet i en fireårings kropp verdt?

Til sist håper jeg du har lært av din forgjengers feil og leser mitt første råd på nytt: Ikke steng barnehager under en pandemi.

Les flere debattinnlegg og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten

Les også

Gutten setter en sprøyte i halsen til en ung jente som ligger på fortauet

Les også

Venninnen min tok to glass øl ute. Så husker hun ikke mer.

Les også

Det som har gått bra skal vi feire, men vi er ikke i mål

Les også

Bjørvikas skyskrapere overskygger det mangfoldige Grønland