I disse dager har over 60.000 barn over hele landet sin første skoledag. Minst dobbelt så mange mobilkameraer – eid av foreldre, besteforeldre og andre stolte fremmøtte – er klare til å forevige barnet på den store merkedagen.

Det er lov å ta bilder – og ikke minst forståelig at man ønsker å fange så mye som mulig av den dagen alle har ventet på. Det er en stor dag i barnets og foreldrenes liv, og de aller fleste vil sørge for å bevare minnene fra denne dagen. Men hva gjør du med bildene etterpå?

Det er viktig å vite at man som hovedregel ikke kan dele bilder av andre uten deres samtykke – heller ikke andres barn. Dette syndes det ofte mot: man tar et bilde av sitt eget barn som vinker sjenert på vei inn til klasserommet, men overser at det er tre-fire andre godt synlige barn i bildet før man legger det ut. Det er noen unntak fra utgangspunktet om at du ikke kan dele bilder av andre, men de fleste situasjonene på første skoledag fanges ikke opp av disse unntakene. Derfor er det beste å droppe helt å ta bilder av andres barn.

Med ens eget barn er utgangspunktet at foreldre kan samtykke på vegne av dem – og dermed også styre hva som legges ut og ikke. Men også i denne vurderingen har barn rett til privatliv. Dette er en selvstendig rettighet for barnet, som følger både av Grunnloven, barnekonvensjonen og mange andre menneskerettigheter. Barn har også rett til å bli hørt i det som gjelder dem, også når foreldre tar avgjørelser.

Selv om foreldre i utgangspunktet kan legge ut bilder av egne barn, er ikke denne adgangen ubegrenset. I de groveste tilfellene kan foreldre straffes for krenkelse av privatlivets fred. I 2019 avgjorde Høyesterett at en mor som hadde delt bilder og videoer av en jente i forbindelse med en barnevernssak var skyldig i overtredelse av straffelovens forbud mot krenkelse av privatlivets fred. Verken morens ytringsfrihet eller hennes bestemmelsesrett i kraft av foreldreansvaret gikk foran barnets rett til privatliv.

De aller fleste som deler bilder av barna på første skoledag gjør ikke noe straffbart. Men dommen er en påminnelse om at barnets rett til privatliv er noe som tilhører barnet, og ikke noe foreldre kan velge bort – uansett formål. Derfor er det viktig at foreldre tenker nøye gjennom hva de deler.

Mange førsteklassinger vil også kunne ha en mening om hva de synes er greit at deles og ikke – og med hvem. Kanskje med bestefar og tante – men ikke alle pappas kolleger? Kanskje det bildet fra klatrestativet – men ikke nærbildet med tommelen i munnen?

Det er en god regel å tenke seg om før man deler noe på nett. Det gjelder også på første skoledag. Lykke til!

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Politimesteren: Vi trenger nye virkemidler for å hindre ungdomskrim

Les også

Gravide blir sviktet i alle ledd. Det burde få alarmklokkene til å ringe

Les også

Russisk rulett med Oslos klimapolitikk