– Byrådets satsing er et feilslått eksperiment. Familier med millioninntekt får sponset gratis AKS, mens andre må ta skolesekken og rusle hjem fordi de bor i feil bydel.

– Ap og byrådspartiene insisterer på å gi gratisplass til de som har mest.

Slik kritiserte Høyre-politikerne Mehmet Kaan Inan og Eirik Lae Solberg byrådspartienes prøveprosjekt der noen utvalgte bydeler har gratis AKS for 2. og 3. trinn i utvalgte bydeler. De borgerlige partiene Høyre, Venstre, FNB, Frp og KrF foreslo følgende:

«Bystyret ber byrådet innføre gratis aktivitetsskole i Aktivitetsskolen (AKS) for husholdninger med en samlet inntekt under 1 million kroner, i stedet for dagens ordning».

– Uansett hva man måtte mene, kan ikke bydelene være avgjørende for om man får gratis AKS eller ikke, argumenterte FNBs Bjørn Revil.

Hardt ut mot de rødgrønnes planer

– Vi ønsker å prioritere de som har dårligst råd og barna som trenger det aller mest, sa Frps Aina Stenersen.

Byrådspartiene har på sin side planer om å la alle andreklassingene – i tillegg til førsteklassingene som har gratis halvdagsplass i dag – få gratis AKS fra 2022. Fra og med 2023 blir også tredjeklassinger inkludert i gratisordningen.

Aps Line Oma var sterkt kritisk til ordningen de borgerlige ba om.

– Dette er jo som å høre eventyret keiserens nye klær. Høyre med flere prøver å late til at deres hensikter er sosial utjevning, når vi alle ser at det handler om at vanlige folk skal måtte betale for det selv. Opposisjonen skriver at de er opptatt av å sikre alle barn deltakelse i AKS, men løsningen deres vil jo ikke sikre alle, mente Oma.

Hun mente det bare var et tidsspørsmål før alle får gratis AKS.

– Nå har 17.500 barn fått gratis AKS i Oslo, og får dermed 50 timer mer i måneden med lek, læring, språktrening og sosial utvikling. Det er rart at opposisjonen vil frata så mange oslobarn en superpopulær ordning.

Reagerte på de rødgrønnes framstilling

Aps gruppeleder Andreas Halse spurte om høyresiden gikk til valg på å sende en diger regning til mange av Oslos foreldre.

– Nei, svarte Halses nesten-navnebror Espen Andreas Hasle (KrF).

– Vi er ikke uenig i at tilbudet skal være universelt. Vi er uenige i hvordan ordningen skal innrettes på veien til en universell ordning, sa Hasle, som refset Ap og byrådspartiene for å tillegge de borgerlige intensjoner han mente de ikke hadde.

Da det skulle stemmes, var ikke uventet de borgerlige i mindretall. Dermed falt forslaget fra Høyre, Venstre, FNB, Frp og KrF.