– Vi har altså det strengeste tiltaksnivået i Oslo. Vi har vært stengt ned i 6 måneder. Jeg blir litt flau over at Oslo bystyre nå sitter og sier at vi må være kreative for å finne løsninger for å møtes, sa Oslo Aps leder Frode Jacobsen.

Uttalelsen kom da årsrapporten for Oslos bystyre ble debattert, og Ap-politikeren reagerte på den foregående diskusjonen om å være kreativ for å kunne få til fysiske møter.

Viste til andre byer

Diskusjonen begynte da Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg tok ordet etter at ordfører Marianne Borgen (SV) kom med sin uttalelse om årsrapporten for bystyret.

– Det har vært et spesielt år i Oslo bystyre. Vi har ikke sett hverandre i bystyresalen på over et år. Som det eneste kommunestyret i landet, så har vi bare hatt digitale møter under hele koronakrisen, selv om flere av oss har foreslått andre løsninger, sa Haabeth Rygg, før hun fulgte opp med å problematisere det:

– Denne måten å møtes på gjør jo at vi får tatt beslutninger, men den rammer utvilsomt debatten, og hemmer demokratiet i byen vår. Og det er alvorlig ,ordfører, og jeg forventer at ordføreren gjør det hun kan for å sikre at vi kan samles så snart smittetilstanden tillater det.

Haabeth Rygg viste blant annet til at andre byer har funnet kreative løsninger for å møtes fysisk.

– Trondheim for eksempel har leid et konferanserom i Trondheim spektrum, der de sitter med god avstand.

– Vi må gjerne leie Spektrum

Rygg fikk rask støtte fra Odd Einar Dørum (V).

– Jeg tror nok jeg vil forsterke Anne Ryggs innlegg om at jeg lengter tilbake til fysiske møter. Vi må gjerne ha tre meters avstand. Vi må gjerne leie Spektrum. Vi må gjerne leie hva som helst, sa Dørum.

Han mente at det gjorde noe med debattintensiteten at politikerne bare møttes på nett.

– Så jeg vil be om at man er så kreative som overhodet mulig. Kan Trondheim finne et digert lokale, så må Oslo finne et digert lokale, understreket Venstres bystyrepolitiker og forhenværende justisminister.

Svarte Jacobsen

Aps Jacobsen grep ordet rett etter Dørum.

Han mente det var litt merkelig å sammenligne Oslos bystyre med andre kommune- og bystyrer i lys av hvor hardt koronapandemien har rammet byen. Han mente at andre ting måtte prioriteres enn å sikre fysiske møter.

– I spørretimen har det vært mange spørsmål om når vi kan åpne uteserveringer, vi er bekymret for rødt nivå på skoler og lista over andre ting vi bekymrer oss er lang. Oslo bystyre kan godt også stå på den lista, men jeg tror ikke vanlige folk i Oslo går rundt og bekymrer seg over det, sa Ap-gruppelederen.

At Jacobsen sa at han ble litt flau av debatten, resulterte i et tilsvar fra Høyres Anne Haabeth Rygg.

Smalt tilbake

Etter at Jacobsen og Dørum hadde sagt sitt, tok Haabeth Rygg nok en gang ordet. Hun ga uttrykk for at hun ikke skjønte hvorfor denne diskusjonen oppsto.

– Nå er det ingen her som har tatt til orde for at bystyret skal begynne å ha fysiske møter i dag, så det er litt rart at man reagerer sånn på det. Det har vært svingninger i smittetallene i hele landet i løpet av året, og de andre byene har også vært villige til å finne løsninger, for eksempel hvor partigruppene kan sitte samlet, eller hvor bystyret har leid lokaler, så det er det jeg har ymtet frempå, sa hun.

Hun benyttet samtidig anledningen til å rette et par stikk mot Byrådet under korona.

– Jeg har også tenkt på at denne typen møter kanskje gjør det lettere for Byrådet å ikke følge opp flertallsvedtak i bystyret fordi vi ikke ses. Vi vet liksom at vi ikke kommer til å ses i bystyresalen, og ingen kommer til å komme bort til dem og si «Du, disse vedtakene om bøndene i Maridalen som skulle ha avtaler klare til 14. april, der dreit dere bare i bystyrets vedtak som om debatten ikke fant sted og forlenget avtalen i ett år», eller beboerne i Maridalsveien som det har vært to flertallsvedtak om i bystyret, der har jeg fortsatt ikke hørt en lyd fra Byrådet.

Hun avsluttet seansen med en kort replikk:

– Det hadde vært annerledes om man visste at man møttes, for nå er det lettere å overse bystyrets vedtak, så det bekymrer meg.