Høyre starta valgkampen med å sette klima på dagsorden. Det skal de ha ros for. Forrige uke lanserte de en «meny» av klimatiltak som deres lokallag kan innføre etter valget.

Dette er spennende. Kommer det nye ideer og bedre løsninger? Har Høyre etter mange år i opposisjon i Norges største byer og to år i opposisjon på Stortinget rukket å fornye seg selv? Nei. Som Oslo-politiker kan jeg konstatere at Høyres klimameny ikke inneholder en eneste ny rett.

Hva står så på menyen? Høyre foreslår at kommunene kan sette seg et mål om at all kollektivtransport blir helt utslippsfri. Oslos kollekitvtransport blir utslippfri allerede i år. Vi har ikke bare satt oss et mål, vi har faktisk oppnådd det, fem år før vi først hadde planlagt.

Foreslår MDG-politikk fra 2015

Høyre foreslår at kommunene bør få et klimabudsjett. Dette er MDG-politikk fra 2015, da Oslo innførte verdens første klimabudsjett, som har inspirert andre byer over hele verden. Ja, selv regjeringen har forsøkt å kopiere Oslo, selv om det nasjonale klimabudsjettet inntil videre er en blek kopi.

Høyre foreslår også at kommunene bør få seg en plan for sykkelveier. Dette fikk Oslo allerede på 1970-tallet. Planer har det ikke manglet på men de har blitt liggende i en skuff, stort sett under borgerlig styre. Nå gjennomføres faktisk sykkelplanen, av og til mot Oslo Høyres stemmer, riktignok. Antallet kilometer sykkelvei som bygges årlig har økt fra rundt to kilometer under det forrige borgerlige byrådet til 26 km i fjor. Dette merkes for alle myke trafikanter.

Lover alt og ingenting

Høyre har overgått seg selv i kunsten å love alt til velgerne, og samtidig ikke love noe. Det ene forholdet følger det andre. «Vurdere», «kartlegge», «ha som mål», «jobbe for». Alle som har vært i politikken noen år vet hvor lite verdi slike formuleringer kan ha. «Legge til rette for økt opptak av CO2 i natur». Hva med å bare øke det?

Slik kan vi fortsette:

«Vurdere å stille krav til utslippsfri varelevering.» Oslo stiller allerede krav til dette.

«Kartlegge behov og avsette areal for å etablere hurtigladere.» Oslo bygger faktisk ladestasjoner selv.

«Arbeide for mer fleksible billettsystemer i kollektivtransporten.» Vi gjør det.

«Stille krav reduserte klimautslipp fra materialbruk.» Oslo stiller ikke bare krav, vi setter ambisiøse mål, og inkluderer dette i klimaregnskapet.

«Ha som mål at flere nye kommunale bygg skal være plusshus.» I Oslo skal alle nye kommunale bygg i utgangspunktet være plusshus.

Kopierer god klimapolitikk

Høyre fastslår: «I byområdene skal klimagassutslipp, kø og luftforurensning og støy reduseres ved at veksten i persontransporten blir tatt med kollektivtransport, sykkel og gange.» Dette er en stadfesting av «nullvekstmålet» som først ble vedtatt på Stortinget for nærmere 15 år siden! Det er hyggelig å høre at Høyre ikke vil gå inn for å avvikle et av de viktigste nasjonale målene for å kutte utslipp fra transportsektoren.

Det ser altså ikke ut til at Høyre har noen nye ideer eller bedre løsninger på klimafeltet. I praksis stiller Høyre til kommunevalg i 2023 med et klimaprogram som ville framstått som slapt i 2015. Høyre har kopiert mye god klimapolitikk som det rødgrønne byrådet begynte å innføre allerede for åtte år siden. Om åtte år igjen er de kanskje klare for å faktisk gjennomføre dette.

Høyre viser seg som klassiske konservative: Først er de mot progressiv politikk, deretter later de som de alltid har vært for den. Hvis du vil ha gjennomføringskraft på klima- og miljøfeltet i Oslo og ikke bare restemat, så er det åpenbart best å stemme rødgrønt.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Da naboene ble indignert, snudde Høyre og var i mot

Les også

Hvis dette sirkuset fortsetter, «truer» de med å flytte

Les også

Russisk rulett med Oslos klimapolitikk

Les også

Kan folk i større grad ta over byens gatetun?